Hvem är en man?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Vid mammas graf
Hvem är en man?
av Karl Fredrik Forsman
Det stora i det lilla  →
Ur diktsamlingen Spridda blad, 1893.

(Öfvers. efter C. M. Arndt.)

Hvem är en man? —
Den bedja kan
till Gud i tro och hopp;
den lust och nöd
och lif och död
med samvetslugn bär opp.

Hvem är en man? —
Den älska kan
af hjärtat from och varm;
den som ger tröst
åt sorgset bröst,
åt både rik och arm.

Hvem är en man? —
Den lita kan
på Gud i all sin brist;
mot hetta, köld
han har en sköld,
en öppnad himmel sist.

Hvem är en man? —
Den verka kan
för sanning, lag och rätt;
i sorg som fröjd
han gör förnöjd
allt, hvad han bör så lätt.

Hvem är en man? —
Den strida kan
för makan och »de små»;
i nöd och sorg
han är en borg,
där skydd och tröst de få.

Hvem är en man? —
Den offra kan
för hem och fosterland
sitt lif, sitt allt,
som Gud befallt
med själen högt i brand.

Upp, svenske man,
du frie man,
med Gud mot synden strid!
Med bön och hopp
banéret opp.
på striden följer frid.
Santiago 21/7 91.