Hoppa till innehållet

Så står det skrifvet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Ord till de unga vid folkskolans femtioårsjubileum
Så står det skrifvet
av Karl Fredrik Forsman
På hafvet  →
Ur diktsamlingen Spridda blad, 1893.


(Till O. Goldmanns tafla. Öfvers. efter Hans Frisch.)
Från heliga boken han vänder
sitt likbleka anlet'. — En stirrande blick
han till krucifixet uppsänder.
»Förbannad är den, som förändrar en prick
af budet, som blifvit oss gifvet,
i bibeln står tecknad din bild, Herre Krist,
förlorad är den, som ej tror fullt och visst,
så står det skrifvet.

Ve alla, so dig vilja måla
som människa blott uti jordisk gestalt!
Du skall ock i himlaglans stråla.
Ve den, som ej tror efter bokstafven allt,
som står uti skriften! På bål skall han dö
och askan kringspridas kring land och kring sjö,
så står det skrifvet».

Då ljuda från korset de orden:
»Fanatiker, ve! såsom af farisé
af dig är jag uppfattad vorden.
I anda och sanning du skall mig tillbe.
Minns, bokstafven dödar, men andan ger lif,
du alla skall älska, i kärleken blif!
Så står det skrifvet».
Alltorp 17/11 92..