Hoppa till innehållet

På ett brefkort

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Tro
På ett brefkort
av Karl Fredrik Forsman
Suck  →
Ur diktsamlingen Spridda blad, 1893.


Till Anders Uhr, den gamle vördnadsvärde,
min hälsning bär du lilla ljusa blad!
Med frid och fröjd Gud honom omkringgärde,
att lifvets afton blifver ljus och glad!
Santiago 28/9 91. (A. W. Uhrs dödsdag).