Hoppa till innehållet

Förgänglighet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  På hafvet
Förgänglighet
av Karl Fredrik Forsman
Till docenten H. Munthe  →
Ur diktsamlingen Spridda blad, 1893.


Beklaga ej, att fröjden i ditt hjärta
med stunden flyktar hastigt bort!
Ack, samma ström kyl äfven af din smärta
och gör din bittra sorg ock kort.
Hvad dig beröfvas, blir dig gifvet,
fort höljer tidens flod dock det.
Den största grämelse i lifvet
är ock dess tröst: förgänglighet.
Alltorp 6/9 93.