Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt.
Förord.  →


[ 1 ]
ANTECKNINGAR

EFTER

PROFESSOR WINROTHS RÄTTSHISTORISKA

FÖRELÄSNINGAR

I

STRAFFRÄTT.

GENOMSEDDA OCH BEARBETADE

AF

PROFESSOR WINROTH.
TILL DEN STUDERANDE UNGDOMENS TJENST.

LITEN UPPLAGA.
DISTRIBUENT:

GLEERUPSKA UNIVERSITETSBOKHANDELN

(HJALMAR MÖLLER)

LUND.


[ 2 ]

Lund 1889.
Berlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri-Aktiebolaget.


[ 3 ]

Innehåll.

Sida
Förord I.

Den allmänna delen.
Den äldre germanska straffrättens karakter 1.
Den germanska straffrättens utveckling till sitt nuvarande skick 4.
Straffmedel. 13.
Vilkor för brotts tillvaro. 42.
Förutsättningar i den handlandes person för straffbarhet eller full straffbarhet. 47.
Försök till brott och förberedelser dertill. 54.
Deltagande af flera i brotts begående. 58.
Omständigheter vid ett brott af beskaffenhet att utesluta straffbarhet. 64.
Omständigheter efter ett brott af beskaffenhet att medföra strafffrihet. 73.
Strafflagens verksamhetsområde och utleverering. 92.
Straffets bestämmande i det särskilda fallet. 102.
Sammanträffande af brott. 108.
Begreppet brott och indelningar af brott. 116.
Den speciella delen.
Brott mot en persons lif. 121.
Misshandel. 131.
Envig. 139.
Ärekränkning. 143.
Falsk anklagelse. 155.
Brott mot en persons frihet. 159.
Stöld. 167.
Rån. 186.
Utpressning. 191.
Delaktighet i olofligt tillegnande af annans gods. 192.
Försnillning. 194.
Olofligt tillegnande af annan rätt till lös egendom än eganderätt. 203.
Förgripelse å annans rätt till fast egendom. 206.
Bedrägeri och oredlighet. 213.
Konkursförbrytelser. 227.
Förfalskning. 237.
Skadegörelse å egendom. 244.
Allmänfarliga brott. 250.
Fridsbrott. 263.
Sedlighetsbrott. 280.
Religionsbrott och förbrytelser mot den kyrkliga ordningen. 300.
Mened. 312.
Statsförbrytelser. 316.
Brott mot offentlig myndighet. 336.
Brott af embetsmän. 348.
Slutord. 368.