Samlade dikter (Vitalis)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Samlade dikter
av Vitalis

Innehåll
Företal  →


[ 1 ]

SAMLADE DIKTER

af

VITALIS.STOCKHOLM.

Tryckta hos Johan Hörberg,

1828.[ innehåll ]

INNEHÅLL.


Alfvarsamma Dikter.
Till Englarne, Tillegnan sid. 1.
Prolog 3.
Skaldens tröst till B. 5.
Enslingens sång i den stora öknen 7.
Enslingens klagan 9.
Den kämpandes sång 11.
Parabel 13.
Till mina Vänner 14.
Minne och tro, till en förlorad vän 16.
Den nya Narcissus 17.
Till Vestanvinden 19.
Noli tangere 21.
Natursonen 23.
Anderöster 25.
Blomsterfesten 29.
Vårsolen 33.
Vårfantasi 36.
Höstbetraktelser 39.
Till Skönheten 43.
Klarhet 44.
Tabula Votiva 46.
Gratiernas Tempel 48.
Till ett skönt barn 50.
Hymn 51.
Sverige 53.
Braut Anund 55. [ innehåll ]

Till Konungen och fäderneslandet 57.
Oscars fest i Upsala den 1 Dec. 1819 59.
Skalderne 61.
Sånger till Mannen i månen:
  Första månskenstycket 63.
  Andra månskenstycket 67.
Epigrammer 69.
Barndomsminnen 73.
Mina önskningar. Efter grekiskan 77.
Till Laura 78.
Till Laura 80.
Till Laura 82.
Speglarne. Till Laura 84.
Amors råd 86.
Till en Violblomma. Efter Zappi 88.
Under en sjukdom. Till Laura 89.
Till den frånvarande 92.
Till den vissnande rosen 96.
Blomsterklagan 98.
Erotiska Sånger 101.
En suck från Altaret 103.
Sanct Johannis död 105.
Invigning 107.
Den högre kärleken 109.
Den bästa vännen 111.
Den frommes lif 112.
Aftonpsalm 114.
Lifvet och döden 116.
Försakelse 118.
Grafven 119.
Till Fullmånen. Dedikation 121.
Orden 122.
Komiska Fantasier 127.
Julkalaset 148.
Siegmunds Idéer 155.
Tal af Gudinnan Venus, då hon lemnade Vapen till sin son Æneas 158.
Konung Pharao 160.
Konung David och Bathseba 164.
Jerichos eröfring 167.
Holofernes 173.
Jerusalems Skomakare 177.
Den 4 December 1820. Dithyramb 180.
I en väns Stambok 184.
I en Minnesbok 185.
Runor: Runan Frej. Fornforskaren 186.
  Runan Naud. Nordens Gudar 189.
Prolog till Tragedien Väinemöinen 192.
Dödsbetraktelse, Mars 1824. 203.
Allmänheten. Satir. 206.
Promotionen 1824 211.
Amen. En Parodi 219.
Gengångaren 221.
Visioner 225.
Rustningar till Ragnarok 229.
Tal till Månen:
  Till Allmänheten 238.
  Tal till Månen 240.