Wikisource:Projekt Allemansrätten

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektets syfte är att göra upphovsrättsfritt tryck rörande allemansrätten tillgängligt. Det handlar om lagar, statliga utredningar, riksdagstryck och läroböcker i juridik och tidningsartiklar som behandlar allemansrätten i vid mening och inkluderar områden såsom bärplockning, skogsåverkan, naturskydd, friluftsliv m. m.

Lagar[redigera]

 • Sveriges rikes lag, 1734 års lag i ursprunglig lydelse. Hela texten upplagd och formaterad. Varierande grad av korrekturläsning.
 • K. F. 4/5 1855
 • 1864 års Strafflag
 • K. F. 16/6 1875. Vissa av brotten i 3 § skall anses som stöld under förutsättningar som ges i 20 kap. 2 § samt redaktionsändring med strafförhöjning i 4 §.
 • Lag den 24/5 1895 angående vad till fast egendom är att hänföra.
 • Lag 27/6 1896. Straffskärpning i vissa fall och det straffbara området i 14 § utvidgades.
 • Lag 5/7 1901. Straffskärpning och utvidgning av det straffbara området enl. 13 §.
 • Lag 3/4 1917. Kåda uppfördes bland de i 3 § uppräknade delarna av växande träd.
 • Lag 24/9 1931. I samband med allmän reform av bötesstraffet ändrades straffbestämmelserna beträffande böter i 2, 3, 5, 8, 12, 13 och 14 §§. Även omredigering av 12 § 1 st. och 13 § så att 12 § kom att avse samtliga de fall, som tidigare avhandlades i 12 § 1 st. och 13 § och 13 § de fall som tidigare avhandlades i 12 § 2 st.

Statliga utredningar[redigera]

Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: ej uppladdad
Korrekturläsning: ej påbörjad
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: uppladdad
Korrekturläsning: hela korrekturläst
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: text upplagd
Korrekturläsning: väl egentligen korrekturläst en gång, men ej markerad som sådan.
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: uppladdad
Korrekturläsning: korrekturläst
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: text delvis upplagd
Korrekturläsning: Pågår
Status:
Faksimil: uppaddad
OCR
Korrekturläsning
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR
Korrekturläsning: korrekturläst
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR:Text upplagd
Korrekturläsning: Någorlunda kvalitet på texten, men behöver korrekturläsas
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR
Korrekturläsning
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR
Korrekturläsning
Status:
Faksimil: uppladdad
OCR: OCR-tolkad text upplagd
Korrekturläsning
 • SOU 1983:50 Förmögenhetsbrottsutredningen
Status:
Faksimil på Commons[1]

Riksdagstryck[redigera]

Ärendena flyttas över till listan Wikisource:Riksdagstrycket allt eftersom de fylls på.


1809–1866[redigera]

Skogshushållning[redigera]

 • Ärendemening: Motioner om skärpning i straffet för skogsåverkan afslås.
Riksdagsår: 1809
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Förnyade motioner i samma fråga förfalla.
Riksdagsår: 1812
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Förslag till författning, innehållande skärpta straffbestämmelser för skogsåverkan, afslås.
Riksdagsår: 1815
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Motion om skärpning af straffet för skogsåverkan aafslås.
Riksdagsår: 1817/1818
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: R. St. föreslå stadgande om lika vite för åverkan å allmänning eller annans enskilda egor, som förut är bestämdt för sådan å kronans parker m. m.
Riksdagsår: 1823
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: R. St. anhålla om utfärdande af en förklaring öfver K. F. 18 December 1823 ang. åverkan å allmänning eller andras enskilda egor.
Riksdagsår: 1828/1830
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Motioner om skärpande af straffet för skogsåverkan förfalla.
Riksdagsår:1834/1835
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: R. St. anhålla om framläggande till nästa riksdag af ett förslag till lag ang. skogsåverkan m. m.
Riksdagsår: 185381854
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:

Strafflag.[redigera]

 • Ärendemening: Beslut ang. antagandet i vissa delar dels af ny strafflag, dels ock af lag om verkställighet af fängelsestraff m. m.
Riksdagsår: 1844/1845
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening:
Riksdagsår:
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: K. M:ts förslag om antagande af ny strafflag med flera tillhörande lagbestämmelser, äfvensom åtskilliga motioner i samm aämne, förfalla.
Riksdagsår: 1847/1848
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: R. St. antaga med vissa förändringar K. M:ts förslag till ny strafflag.
Riksdagsår: 1862/1863
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:

Åverkan.[redigera]

 • Ärendemening: Motion om ändrade straffbestämmelser för åverkan å annans hägnad afslås.
Riksdagsår: 1815
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: R. St. hemställa om skärpning af straffet för åverkan.
Riksdagsår: 1840/1841
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Motion om skärpning i straffet för ohägn, åverkan m. m. afslås.
Riksdagsår: 1844/4845
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Motion om ändring i straffet för åverkan förfaller.
Riksdagsår: 1856/1858
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:
 • Ärendemening: Motioner om upphörande af domares rätt att förelägga viten för åverkan (B. B. kap. 10 § 5) och förhöjande af dessa i stället m. m. afslås.
Riksdagsår: 1856/1858
Kongl. Maj:ts prop. eller skrifvelser.:
Motioner.:
Utskottsbetänanden eller memorial.: Saml.: , Adeln.: , N:r.: , Sida:
R. St:s Skrifvelser:
Riksd.beslut:
Riksståndens protokoll. Ridd. och Adeln: ; Presteståndet: ; Borgareståndet: ; Bondeståndet:

1867–1899[redigera]

Bär[redigera]

 • Ärendemening: Motion om straffbestämmelser för olofligt borttagande af vilda bär å annans mark afslås.[1]
Riksdagsår: 1899
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: –
Motioner, FK: –; AK: nr 68
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 7, Avd.:, Nr: 12, Sida
Riksdagens skrivelser., N:r: –
Riksd.beslut, §.: –
Kamrarnas förhandlingar, FK: I: 7, 26; AK: I: 8, 5

Skogsåverkan[2][redigera]

 • Ärendemening: R. D. beslutar för sin del en författning hvarigenom stadgas, att olofligt tillgrepp af växande skog i vissa fall må anses och straffas som tjufnad. (Ändring af 20 kap. 1, 2 och 16 §§ samt 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6 och 7 §§ Str. L.)
Riksdagsår: 1874
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: –
Motioner, FK: –; AK: nr 20, 108
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 8, Avd.: 1, Nr: 2, Sida: ; Saml: 8, Avd.: 1, Nr: 7, Sida:
Riksdagens skrivelser., N:r: 92
Riksd.beslut, §.: 24
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 270, II: 281, IV: 60; AK: III: 141, V: 259
 • Ärendemening: Denna författning bifalles ej af K. M:t.
Riksdagsår: 1875
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 5
Motioner, FK: –; AK: –
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: , Avd.:, Nr: , Sida: –
Riksdagens skrivelser., N:r: –
Riksd.beslut, §.: –
Kamrarnas förhandlingar, FK: I: 1, 24; AK: I: 2, 1
 • Ärendemening: K. prop. med förändrade stadganden ang. ansvar för skogsåverkan, i samma hufvudsyfte som den af riksdagen antagna författningen i ämnet, bifalles.
Riksdagsår: 1875
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 14
Motioner, FK: –; AK: –
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 7, Avd.:, Nr: 9, Sida:
Riksdagens skrivelser., N:r: 33
Riksd.beslut, §.: 26
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 22, 1; AK: III: 28, 2

Strafflagen[redigera]

 • Ärendemening: Beslut om ändring i vissa delar af strafflagen. (Ändring i 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 25 kap.)
Riksdagsår: 1890
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 21
Motioner, FK: –; AK n:r 115, 185
Utskottsutlåtanden eller memorial,Saml: 7, Avd.: , Nr: 44, Sida 15; ,Saml: 7, Avd.: , Nr: 51, Sida 6
Riksdagens skrivelser., N:r: 67
Riksd.beslut, §.: 35
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 25, 3; 26, 1; III: 36, 12; AK: III: 29, 3; 30, 1; IV: 45, 12

1900–1910[redigera]

Bärplockning[redigera]

 • Ärendemening: Motioner om lagbestämmeler mot oloflig plockning af vilda bär å annans mark afslås.
Riksdagsår:1908
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: nr 18, AK: nr 98
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 7, Avd.:, Nr: 5, Sida:
Kamrarnas förhandlingar, FK: I: 10, 13; AK: I: 10, 59

Lingonplockning[redigera]

 • Ärendemening: Motion afseende ändring i jaktstadgan för undanröjande af den olägenhet, som jakten, särskildt på älg, medför för lingonplockningen, afslås.
Riksdagsår: 1907
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: , AK: nr 75
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 8, Avd.:2, 2, Nr: 14, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK:, AK: II: 31, 2
 • Ärendemening: R.D. hemställer hos K. M:t om framflyttning eller förkortning af tiden för jakt på älg i och för lingonskördens ostörda gång.
Riksdagsår: 1908
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: nr 18
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 8, Avd.: 2, 2, Nr: 24, Sida:, Saml: 8, Avd.: 2, 1, Nr: 16, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 130
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: II: 52, 54, AK: III: 42, 63

1911–1920[redigera]

Bär, vilda[redigera]

 • Ärendemening: RD anhåller hos KM:t om utredning, huruvida och i vilken omfattning ägare och innehavare av jord må kunna beredas skydd mot tillägnande av å deras mark växande vilda bär; motioner om sådan ändring av 24 kap. 3 § strafflagen, att i detta lagrum stadgade straffbestämmelser för åverkan komme att omfatta jämväl olovligt tagande av skogsbär, avslås.
Riksdagsår: 1913
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 54, 55; AK: 143, 144
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.:, Nr: 18, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 60
Riksd.beslut,§:
Kamrarnas förhandlingar,FK: 17: 68d,AK: 26: 47d
 • Ärendemening: Motion om förbud mot insamlande av skogsbär medelst s. k. bärplockningsmaskiner avslås.
Riksdagsår: 1913
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 195
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.:, Nr: 48, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar
FK: 24: 20d, AK: 34: 91d
 • Ärendemening: Motion ang. fridlysningstider för lingon samt förbud mot användande av plockningsmaskiner avslås.
Riksdagsår: 1913
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 9
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.:, Nr: 48, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 24:20; AK: 34: 92

Interpellationer[redigera]

 • Ärendemening: Av hr Norman: Ang. frågan, huruvida och i vilken omfattning ägare och innehavare av jord må kunna beredas skydd mot tillägnande av å deras mark växande vilda bär.
Riksdagsår: 1920
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK:
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: , Avd.:, Nr: , Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK:; AK: 9: 8; AK: 16: 4d

Lingon[redigera]

 • Ärendemening: RD anhåller, att KM:t täcktes snarast låta verkställa utredning, om och i vad mån bestämmelser må kunna utfärdas genom vilka lingonplockning före viss, för lämpligt område årligen av KM:ts befallningshavande bestämd dag må vara vid ansvar förbjuden.
Riksdagsår:
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 83
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 13, Avd.: 4, Nr: 1, Sida:, Saml: 12, Avd.:2, Nr: 14, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 117
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 38: 74; AK: 19: 2d
 • Ärendemening: K. förslag till lag om förbud mot plockning av lingon före viss dag förfaller.
Riksdagsår: 1918 A
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 231
Motioner, FK: 160; AK: 371, 375, 381, 385
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.:, Nr: 82, Sida:, Saml: 10, Avd.:, Nr: 131, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 387
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 36: 5d, AK: 58: 2d; FK: 45: 39; AK: 69: 71


1921–1930[redigera]

Bär, vilda[redigera]

 • Ärendemening: Motioner om fullföljande av utredning ang. rätten till växande vilda bär förfalla.
Riksdagsår: 1927
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 150; AK: 240
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 28, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 21: 56d, AK: 22: 70d


 • Ärendemening: Motion ang. lagstiftning om inskränkning av tiden för skörd av lingon förfaller.
Riksdagsår: 1927
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 243
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 29, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 21: 64d, AK: 22: 75d


 • Ärendemening: Motioner om fullföljande av utredning ang. rätten till växande vilda bär förfalla.
Riksdagsår: 1928
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 207, AK: 364
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 7, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 9: 32d; AK: 9: 32d


 • Ärendemening: RD anhåller om utredning ang. inskränkning av tiden för skörd av lingon.
Riksdagsår: 1928
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 41
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 8, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 17
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 9: 46d; AK: 9: 47d

Lingon[redigera]

 • Ärendemening: Motion ang. lagstiftning om inskränkning av tiden för skörd av lingon förfaller.
Riksdagsår: 1927
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 243
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 29, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 21: 64d; AK: 22: 75d


 • Ärendemening: RD anhåller om utredning ang. inskränkning av tiden för skörd av lingon.
Riksdagsår: 1928
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 41
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 8, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 17
Kamrarnas förhandlingar, FK: 21: 64d; AK: 22: 75d


 • Ärendemening: RD avslår prop. ang. åtgärder till förhindrande ab plockning av lingon före viss dag.
Riksdagsår: 1930
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 187
Motioner, FK: 311; AK: 475, 509
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.: , Nr: 90, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r: 375
Kamrarnas förhandlingar, FK: 40: 136d; AK: 44: 43d


1931–1940[redigera]

Bärplockning[redigera]

 • Ärendemening: Motioner om lagstiftning till skydd för markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark förfalla.
Riksdagsår: 1934
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 251, AK: 458
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 1, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 12: 10 d; AK: 13: 9 d


 • Ärendemening: RD avslår motioner rör. markägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark m. m.
Riksdagsår: 1935
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 100, AK: 136, 234
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 21, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 14: 36 d; AK: 17:. 48 d


 • Ärendemening: RD avslår motion ang. skydd för markägares rätt till bärplockning å viss egen skogs- och hagmark.
Riksdagsår: 1937
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 266
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 12, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut, §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 16: 90 d; AK: 16: 61 d

Enkla frågor[redigera]

 • Ärendemening: Nr 20 (herr Tengström): Huruvida socialministern ämnade låta överarbeta eller tilll nya sakkunnig överlämna det av den s. k. fritidsutredningen avgivna betänkandet med förslag ang. reglering av strandbebyggelse m. m.
Riksdagsår: 1939
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK:
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: ; Avd.: ; Nr: ; Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut', §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: ; AK: 8: 1


 • Ärendemening: Nr 21 (herr Lundqvist): Ang. viss hänvändelse av fritidsutredningen direkt till rikets länsstyrelser och överlantmätare.
Riksdagsår: 1939
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK:
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: ; Avd.: ; Nr: ; Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Riksd.beslut', §:
Kamrarnas förhandlingar, FK: ; AK: 8: 7

Skogsbär[redigera]

 • Ärendemening: Motioner ang. rätten att tillvarataga skogsbär förfalla.
Riksdagsår: 1935
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 100; AK: 136, 234
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 10, Avd.: , Nr: 3, Sida:
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 21, Sida:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 6: 3 d; AK: 8: 4
Kamrarnas förhandlingar, FK: 14: 36 d; AK: 17: 48 d

1941–1950[redigera]

Bärplockning[redigera]

 • Ärendemening: RD avslår motion ang. åtgärder till förhindrande av för tidig skörd av skogsbär.
Riksdagsår: 1943
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 194
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 8, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 7: 15; AK: 7: 12d


 • Ärendemening: RD avslår motioner ang. lagstiftning om skydd för markägares rätt till bärplockning å egen skogs- och hagmark samt om åtgärder till förhindrande av för tidig skörd av skogsbär.
Riksdagsår: 1944
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 146; AK: 76, 163
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 20, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 15: 34d; AK: 15: 50d


 • Ärendemening: RD avslår motioner ang. lagstiftning om skydd i viss utsträckning för markägares rätt till bärplockning å egen mark m. m.
Riksdagsår: 1950
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 331; AK: 387
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 3, Nr: 6, Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 9: 32d, AK: 9: 44d

Förmögenhetsbrotten[redigera]

 • Ärendemening: RD antager för sin del förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen, lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten, lag ang. ändring i vissa delar av lagen den 17 okt. 1900 (nr 82 s. 1) om straffregister, lag ang. ändrad lydelse av 3 och 5 §§ lagen den 21 sept. 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten, lag ang. ändrad lydelse av 49 § lagen den 16 maj 1919 (nr 240) om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet, lag ang. ändring i vissa delar av lagen den 16 maj 1919 (nr 242) med vissa bestämmelser om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper, lag om ändrad lydelse av 213, 214 och 215 §§ konkurslagen den 13 maj 1921 (nr 225), lag ang. ändrad lydelse av 50 § lagen den 13 maj 1921 (nr 227) om ackordsförhandling utan konkurs, lag ang. ändrad lydelse av 18 § lagen den 20 juni 1924 (nr 298) om viss panträtt i spannmål, lag om ändrad lydelse av 15 § bokföringslagen den 31 maj 1929 (nr 117), lag om ändrad lydelse av 74 § checklagen den 13 maj 1932 (nr 131), lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1933 (nr 182) om vissa tvångsmedel i brottmål, lag ang. ändrad lydelse av lagen den 15 juni 1934 (nr 305) om handläggning inom stängda dörrar av mål om utpressning, lag ang. ändrad lydelse av 29 och 31 §§ lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt samt lag ang. ändrad lydelse av 10, 12 och 13 §§ lagen den 17 juni 1938 (nr 318) om avbrytande av havandeskap; och avslår RD genom prop. framlagda förslag till lag ang. ändrad lydelse av 15 § lagen den 13 juni 1921 (nr 299) om förvaltning av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter samt lag ang. ändrad lydelse av 59 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred (avseende ändrad lagstiftning om förmögenhetsbrotten samt om straff för försök till brott).
Riksdagsår: 1942
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser: 4
Motioner, FK: 16, AK: 36
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 18; Saml: 9, Avd.: 1, Nr: 30
Riksdagens skrivelser, N:r: 191
Kamrarnas förhandlingar, FK: 14: 41d, 16: 40; AK: 14: 53d, 16: 38

Skogsbär[redigera]

 • Ärendemening: RD avslår motioner ang. skydd för markägares rätt till skogsbär å egen mark m. m.
Riksdagsår: 1942
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: ; AK: 151, 234
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9; Avd.: 1; Nr: 35
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 17: 65; AK: 18: 62d


 • Ärendemening: RD avslår motioner om skyddsbestämmelser för omogna skogsbär.
Riksdagsår: 1945
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 270; AK: 304
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9; Avd.: 1; Nr: 6; Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 11: 24d; AK: 11: 13d

Strafflagen[redigera]

 • Ärendemening: RD antager för sin del lag om ändring i strafflagen, lag om disciplinstraff för krigsmän, lag om dödsstraff i vissa fall då riket är i krig, lag ang. införande av lagen om ändring i strafflagen m. m., lag om ändring i lagen ang. utlämnng av förbrytare, lag om ändring i rättegångsbalken, lag ang. ändrad lydelse av 1 § lagen om straffregister, lag ang. ändrad lydelse av 27 § lagen om ungdomsfängelse, lag ang. ändrad lydelse av 20 § lagen om förvaring och internering i säkerhetsanstalt, lag om ändrad lydelse av 28 § epidemilagen, lag ang. ändrad lydelse av lagen om bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, lag ang. ändring i lagen om rätt till fiske, lag ang. ändrad lydelse av 27 § lagen om gemensamhetsfiske, lag ang. ändrad lydelse av 29 § 2 mom. lagen om rätt till jakt, lag ang. ändrad lydelse av 15 § lagen om förvaltnng av bysamfälligheter och därmed jämförliga samfällda ägor och rättigheter, lag ang. ändrad lydelse av 59 § lagen om ägofred, lag ang. ändring i lagen om inteckning i fartyg, lag ang. ändrad lydelse av 1 och 26 §§ lagen om villkorlig dom, lag ang. ändrad lydelse av 2 § första stycket lagen om särskild förundersökning i brottmål, lag ang. ändrad lydelse av 3 § lagen om ersättning i vissa fall åt oskyldigt häktade eller dömda m. fl., lag ang. ändrad lydelse av 8, 10 och 13 §§ lagen om verkställighet av frihetsstraff m. m., lag ang. ändrad lydelse av 2 § lagen om polisens ställning under krig, lag ang. ändrad lydelse av 22 § lagen om skyddskoppympning samt lag ang. ändrad lydelse av 4 § lagen om skyddsympning inom försvarsväsendet (ändringarna avse bl. a. dels brott mot staten och allmänheten dels ock ny strafflagstiftning för krigsmakten).
Riksdagsår: 1948
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:80, 144
Motioner, FK: 280, 311; AK: 432, 457
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9; Avd.: 1; Nr: 39; Saml: 9; Avd.: 1; Nr: 46;
Riksdagens skrivelser, N:r: 379
Kamrarnas förhandlingar, FK: 24: 88d, 26: 4d; AK: 24: 81d, 26: 11

1951–1960[redigera]

Lingon[redigera]

 • Ärendemening: RD avslår motioner om skyddsbestämmelser för omogna lingon.
Riksdagsår: 1958
Kungl. Maj:ts prop. eller skrivelser:
Motioner, FK: 129; AK: 153
Utskottsutlåtanden eller memorial, Saml: 9; Avd.: 3; Nr: 7; Sida:
Riksdagens skrivelser, N:r:
Kamrarnas förhandlingar, FK: 10: 14; AK: 10: 75

Källor[redigera]

 1. Sveriges Riksdag, Register 1867-1899, SE/SVAR/SR-111010043/1867-1899/2 (1867-1899), bildid: A0002001_00404
 2. Sveriges Riksdag, Register 1867-1899, SE/SVAR/SR-111010043/1867-1899/4 (1867-1899), bildid: A0002003_00350

Förarbeten övrigt[redigera]

Förarbetena till Sveriges rikes lag, 1686-1736:Libris

I. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 1.djvu

II. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 2.djvu

III. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 3.djvu

IV. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 4.djvu

V. Förarbetena till Sveriges rikes lag 5. Korrekturläst.

VI. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 6.djvu

VII. Förarbetena till Sveriges rikes lag 7. Korrekturläst.

VIII. Index:Förarbetena till Sveriges Rikes Lag 8.djvu

Doktrin[redigera]

 • Serlachius, Julian
Om begreppet fast egendom, Juridiska föreningen i Finland, 1889.
 • Serlachius, Julian
Lärobok i sakrätten enligt gällande finsk rätt, Helsingfors, 1899 och 1900.
 • Strömman, Thor
Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen
 • Thyrén, Johan
Kommentar till strafflagen Kap.20., Gleerupska univ.-bokhandeln, Lund 1908.
 • Winroth, Alfred Ossian
Anteckningar efter professor Winroths rättshistoriska föreläsningar i straffrätt: Genomsedda och bearbetade af professor Winroth. Till den studerande ungdomens tjenst.Google Books 1889.
 • Åström, Adolf
Om svensk vattenrätt, P. A. Norstedt & söner, 1899.

Rättsfall[redigera]

Flintberg, Jacob Albrecht, Lagfarenhets-Bibliothek 1 - 6.

 • Flintberg V:1
 • Flintberg V:2

NJA[2]

 • NJA 1874 s. 115 (olovligt tagande av sten från annans grund av H. D. enhälligt bestraffat enligt detta lagrum) (Stjernberg Kommentar s. 35)
 • NJA 1877 s. 480 (grustäkt; Hov. R. ådömde ansvar enligt 24: 1). (Stjernberg Kommentar s. 35)
 • NJA 1891 s. 400
 • NJA 1900 s. 409

SvJT[3]

 • SvJT 1919 s. 67 (nedfallna kottar)
 • SvJT 1920 s. 9 (tagande av nedfallna ållon å annans mark till större myckenhet, i sig, och ej blott av subjektiva grunder, av Hov. R. förklarat straffritt) (Stjernberg Kommentar s. 34)
 • SvJT 1924 s. 25 (hemmansägares tagande av renmossa till större myckenhet å kronans renbetesland i sig av Hov. R. förklarat straffritt) (Stjernberg Kommentar s. 34)
 • SvJT 1925 s. 42 (tagande av växande grönmossa utan samtycke av jordägaren i sig icke av Hov. R. ansett såsom åverkan). (Stjernberg Kommentar s. 35)

Osorterade[redigera]

Kommentar öfver strafflagen af Richard Carlén Libris, Google Books

Svensk straffrätt : föreläsningar af Johan Hagströmer Libris

Kjellén, Rudolf, "Studier i äldre Västgöötalagen". Tidskrift for Retsvidenskab, 1898.

Serlachius, Julian, Om begreppet fast egendom.

Stjernberg, Nils, Kommentar till strafflagen kap. 24. Uppsala 1922.

Thyrén, Johan, 1912, Principerna för en strafflagsreform II: brottets objektiva sida. Lund 1912.

–, 1920, Förberedande utkast till strafflag, speciella delen, III: förmögenhetsbrott, första delen. Lund, 1920.

Åström, Adolf, 1897, Om svensk jordäganderätt. Norstedts, 1897.

–, Om svensk vattenrätt. Norstedts, 1899.