Index:Serlachius Sakrätt 1899 1900.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Julian Serlachius
Titel Lärobok i sakrätten enligt gällande finsk rätt
Utgivningsår 1899 och 1900
Utgivare Akademiska bokhandeln, Helsingfors
Källa Djvu
Sidor
Del I.

Innehållsförteckning.

Första afdelningen.

Allmänna läror.

1. Om saker.

2. Sakrättens begrepp och innehåll.

3. Besittning.

4. Samberättigade.

Andra afdelningen.

Eganderätten

5. Eganderättens väsen.

6. Förvärfvande af eganderätt.

7. Eganderättens rättsskydd.

Tredje afdelningen.

De begränsade sakrätterna.

8. Grufegendom.

9. Rätt till visst fiskslag.

10. Superficies.

11. Ärftlig besittningsrätt till jordlägenheter.

12. Åborätt till kronohemman.

13. Vederlagsfri personlig nyttjanderätt.

14. Jordlegorätt.

15. Servituter.

16. Reallaster.

Del II.

Innehållsförteckning.

De begränsade sakrättigheterna.

XVII. Panträtt.

XVIII. Retentionsrätt.