Hoppa till innehållet

Norska Folksagor och Äfventyr

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Norska Folksagor och Äfventyr
av Peter Christen Asbjørnsen & Jørgen Moe
Översättare: Herman Hörner


[ omslag ]

Norska Folksagor af P. C. Asbjörnsen och J. Moe
[ plansch ]

Jungfru Maria som Gudmor.
(sid. 37.)
[ titel ]

Norska
Folksagor och Äfventyr


berättade af


P. CHR. ASBJÖRNSEN och JÖRGEN MOE.
SVENSK ÖFVERSATTNING AF HERMAN HÖRNER.
Med 4 teckningar af August Malmström.STOCKHOLM.
ALBERT BONNIERS FÖRLAG.


[ tryckning ]

STOCKHOLM.
ALB. BONNIERS BOKTRYCKERI, 1868.

[ innehåll ]
Innehåll.
Sid.
1. Om Askepilten som knep Trollets silfveränder, sängtäcke och guldharpa 1.
2. Gertrudsfogeln 6.
3. Fogel Dam 7.
4. Ordbytet 18.
5. Rike Per Krämare 20.
6. Askepilten som åt i kapp med trollet 31.
7. Om Askepilten som gick till Nordanvinden och kräfde mjölet igen 34.
8. Jungfru Maria som gudmor 37.
9. De tre prinsessorna i Hvitlandet 42.
10. En friarehistoria 48.
11. Sådana kunna käringar vara 49.
12. Hvar tycker bäst om sina barn 54.
13. De tre mostrarna 54.
14. Enkans son 59.
15. Dottern och styfdottern 68.
16. Tuppen och hönan i hasselskogen 77.
17. Gudbrand i Vreten 80.
18. Kari Träkjol 84.
19. Hvarför björnen är stubbsvansad 96.
20. Tuppen och hönan 96.
21. Räfven lurar björnen på julkosten 97.
22. Räfven som vallare 98.
23. Tuppen, göken och orrtuppen 99.
24. Smeden som de icke tordes släppa in i helvetet 100.
25. Dockan i gräset 106.
26. Pål Andrestugen 109.
27. Soria Moria slott 111.
28. Herre-Per 121.
29. Liten Åsa Gåsepiga 127.
30. De sju fålarne 130. [ innehåll ]

31. Gidske 137.
32. De tolf vildänderna 142.
33. Storblacken 149.
34. Hönan som skulle till Dovrefjäll, för att icke all verlden skulle förgås 159.
35. Gossen och Fanden 161.
36. Mästertjufven 162.
37. De tre systrarna som blefvo intagna i berget 177.
38. Om Resen som icke hade något hjerta på sig 183.
39. Det går ingen nöd på den, som alla qvinfolk äro galna uti 190.
40. Askepilten, som fick prinsessan att drifva sig till ljugare 199.
41. De tre bockarne Bruse, som skulle gå till Säters och göra sig feta 201.
42. Mannen, som skulle sköta hushållet 202.
43. Tummeliten 204.
44. Väl gjordt och illa lönadt 206.
45. Östanför solen och vestanför månan 209.
46. Håkan Borkenskägg 219.
47. Mästermön 227.
48. Trogen och Otrogen 242.
49. Per, Pål och Esben Askepilt 248.
50. Qvarnen som står och mal på hafvets botten 252.
51. Jungfrun på Glasberget 257.
52. Smörbuk 266.
53. Store-Per och Liss-Per 270.
54. Lurfhättan 276.
55. Buskebruden 283.
56. Nalle på Dovrefjell 290.
57. Bonde Väderskägg 291.
58. Lillepys 299.
59. Det blåa bandet 313.
60. Den rättfångna fyraskillingen 326.
61. Far sjelfver i stuga’ 331.