Hoppa till innehållet

Ivanhoe

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Ivanhoe
av Sir Walter Scott
Översättare: Hugo Hultenberg


[ titel ]

IVANHOE

AV

WALTER SCOTT

ÖVERSÄTTNING FRÅN DET ENGELSKA ORIGINALET AV

HUGO HULTENBERG

I TVÅ VOLYMER
VOL. I.
STOCKHOLM
NORDISKA FÖRLAGET


[ företal ]

Volym 135

Tryckt på träfritt papper

SEPTEMBER 1912

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM


WALTER SCOTT,

den skotske skalden och romanförfattaren, föddes 1771 i Edinburgh, där hans far var praktiserande jurist. Han studerade juridik, blev advokat, utnämndes till sheriff i Selkirkshire och slog sig med sin hustru ned på lantgodset Ashestiel. Men han intresserade sig icke med hela sitt hjärta för sin ämbetsgärning. Från barndomen hade han varit förtjust i berättelser, i synnerhet sådana, som handlade om forna dagars liv och bragder. Ofta företagna färder till de gamla slotten och klosterruinerna på Tweeds stränder ökade hans intresse för gångna tider, och resultatet blev åtskilliga poem och diktsamlingar, som hastigt gjorde hans namn berömt. Men hur hög rang Scott än intar som skald, var det dock genom sina historiska romaner han blev en verklig banbrytare och vann sitt största rykte. I de s. k. Waverley-romanerna — så benämnda efter den första av dem, vilken utkom 1814 — har Scott med beundransvärd lokalfärg, skicklig karaktärsteckning och stor berättaretalang skildrat i synnerhet Skottlands folk och natur; i några av romanerna, t. ex. Ivanhoe, är ämnet hämtat från Englands äldre historia.

Walter Scotts romaner utgingo i ofantliga upplagor och inbragte sin författare en stor förmögenhet, som han nedlade på inköp och förskönande av det praktfulla herresätet Abbotsford — »en roman i sten». Han levde där som en furste och utövade en storartad gästfrihet. För att öka sina inkomster hade han emellertid ingått kompanjonskap med sin förläggare, och då denna till följd av en kris i affärslivet nödgades göra konkurs, förlorade Scott vid 55 års ålder allt vad han ägde och stod dessutom med en skuld av 117,000 pund sterling. Han fattade nu beslutet att med sin penna betala denna stora summa. Tack vare de höga honorar, han kunde begära, lyckades han också med detta jättearbete, men på bekostnad av sin hälsa. Han företog en rekreationsresa på ett krigsfartyg, som regeringen ställt till hans förfogande, men dog kort efter återkomsten till sitt kära Abbotsford den 21 september 1832.


[ innehåll ]

INNEHÅLL
VOL. I.
FÖRSTA KAPITLET
TVÅ TRÄLAR 7
ANDRA KAPITLET
PRELATER PÅ FÄRDVÄG 15
TREDJE KAPITLET
CEDRIC SAXARE 27
FJERDE KAPITLET
I CEDRICS SAL 34
FEMTE KAPITLET
EN NY GÄST 40
SJÄTTE KAPITLET
DEN SANNE RIDDAREN SKYDDAR DE SVAGA 48
SJUNDE KAPITLET
PÅ TORNERPLATSEN 61
ÅTTONDE KAPITLET
DEN ARVLÖSE RIDDAREN 72
NIONDE KAPITLET
KÄRLEKENS OCH SKÖNHETENS DROTTNING 82 [ 6–7 ]

TIONDE KAPITLET
GURTHS UPPDRAG 91
ELFTE KAPITLET
DEN SVARTE RIDDAREN 101
TOLFTE KAPITLET
BÅGSKJUTNINGEN 110
TRETTONDE KAPITLET
PRINS JOHANS FEST 119
FJORTONDE KAPITLET
DEN BLIVANDE KANSLEREN 127
FEMTONDE KAPITLET
ENSITTAREN 132
SEXTONDE KAPITLET
SÅNG OCH STRÄNGASPEL 144
SJUTTONDE KAPITLET
CEDRIC OCH ATHELSTANE PÅ HEMVÄG 149
ARTONDE KAPITLET
ÖVERFALLET I SKOGEN 155
NITTONDE KAPITLET
NYA GÄSTER I EREMITTJÄLLET 162
TJUGONDE KAPITLET
I DEN GAMLA BORGSALEN 169

[ titel ]

IVANHOE

AV

WALTER SCOTT

ÖVERSÄTTNING FRÅN DET ENGELSKA ORIGINALET AV

HUGO HULTENBERG

I TVÅ VOLYMER

VOL. II.STOCKHOLM,
NORDISKA FÖRLAGET

[ tryck ]
Volym 136

Tryckt på träfritt papper

SEPTEMBER 1912

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

[ innehåll ]

INNEHÅLL
VOL. II.
TJUGUFÖRSTA KAPITLET
FRONT-DE-BOUEF OCH ISAK 7
TJUGUANDRA KAPITLET
DE BRACYS FRIERI 15
TJUGUTREDJE KAPITLET
REBECKA I TORNET 21
TJUGUFJÄRDE KAPITLET
EN UTMANING OCH ETT SVAR 29
TJUGUFEMTE KAPITLET
DEN MYSTISKE MUNKEN 37
TJUGUSJÄTTE KAPITLET
EN BUNDSFÖRVANT INOM SLOTTET 44
TJUGUSJUNDE KAPITLET
DEN LÄKEKUNNIGA 61
TJUGUÅTTONDE KAPITLET
TILL STORMS 70
TJUGUNIONDE KAPITLET
DEN ONDA ÄNGELN 78 [ innehåll ]

TRETTIONDE KAPITLET
FÖR ELD OCH SVÄRD 86
TRETTIOFÖRSTA KAPITLET
VID FÖRSAMLINGSTRÄDET 99
TRETTIOANDRA KAPITLET
PRIORN OCH JUDEN 107
TRETTIOTREDJE KAPITLET
MORDANSLAGET 113
TRETTIOFJÄRDE KAPITLET
I LEJONKULAN 122
TRETTIOFEMTE KAPITLET
PRECEPTORN 132
TRETTIOSJÄTTE KAPITLET
RANNSAKNINGEN 140
TRETTIOSJUNDE KAPITLET
EN VÄDJAN 152
TRETTIOÅTTONDE KAPITLET
BAKHÅLLET 160
TRETTIONIONDE KAPITLET
GUDSDOMEN 169
FYRTIONDE KAPITLET
I KONUNGENS NAMN — ETT AVSKEDSBESÖK 177