Ack, om vi hade, go vänner, en så

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Kärlek och Bacchus helgas min skål
Önskningsväg av honom såsom en Bacchi man
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 8
Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd  →
Medtagen i många sång- och visböcker. Bland andra Ny Visbok af B. C., 1893. På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

Önskningsväg av honom såsom en Bacchi man

Ack, om vi hade, god' vänner, en så
ungerskt vin för vår strupa
och att vid såstången vi voro två,
som hade lov till att supa!
Vi skulle ligga — Gud signe Guds lån —
jag och kamraten med tungan i sån.
Ack, om vi hade, go vänner, en så
ungerskt vin för vår strupa!

Ja, fast den sån vore tunger som bly,
skull han bli lätt till att bära:
jag skull med krafter och rosende hy
lyfta min börda och svära,
och min kamrat skulle ta mig i famn,
dansa med stången och sjunga mitt namn.
Ack, om vi hade, go vänner, en så
ungerskt vin för vår strupa!

Ej på trehundrade steg någon själ,
nej, ingen käft på trehundra!
Nej, våra portar skull stängas så väl:
ingen skull bulta och dundra.
Bulta nån dit, skull vi lyfta vår stång,
fäkta som bröder och dö på en gång.
Ack, om vi hade, go vänner, en så
ungerskt vin för vår strupa!

Båd uti urväder, solsken och slask,
dunder och blixt och i torka,
ja, om från himlen föll änglar pladask
neder i sån, skull vi orka,
orka att slåss, köra opp dem till mån,
taga basunen och dricka ur sån.
Ack, om vi hade, go vänner, en så
ungerskt vin för vår strupa!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror