Så ofta jag äger ledighet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Hör pukor och trumpeter
Herr löjtnant!
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 5
Så vandra våre store män  →
Förord till sångerna 5a, Så vandra våre store män, 5b, Se svarta böljans vita drägg och 5c, Så slår min Glock nu locket till. På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.


Brev till löjtnant Treffenberg med trenne gravcypresser
över härolden i Bacchi Ordenskapitel, m. m.,
herr Johan Glock. Juli 1770.

Herr löjtnant!

Så ofta jag äger ledighet, försummar jag ej att tillskriva herr löjtnanten som en kär vän. Men mina brev bliva, i anseende till mitt myckna arbete för min konung, hans krono och landom, icke så lustiga och glada som jag önskade, utan lika så matta som min tankegåva denna postdag, ty jag har sorg! Si, för detta notarien vid södra förstads västra kämnersrätt, sedermera primarie kämneren vid norra förstads västra kämnersrätt härolden vid Bacchi Ordenskapitel herr Johan Glock är med döden avgången i början av denna månad, efter vilken herre och man parentation kommer att hållas den 11 nästkommande augusti av ceremonimästaren, ordensparentatorn, oratorn och konstituerade dansmästaren i koret Janke Jensen. Härvid bliver minsta prakt som är möjelig: ingen procession med buller och larm, utan endast knäppning på pukorna, då ordensbaneret bäres av den härolden, som utnämnes efter Glock. Här gissas på åtskilliga, som kunna anses värdiga att intaga vår dödes ämbete i kapitlet: man undrar vem lotten faller på, i anseende därtill att häroldsämbetet är en poste d'honneur, såvida de äro förklarade lika med riddare av högbemälde orden. Vår avlidne härolds förtjänster äro dråpeliga i Bacchi rike, och hans grift hedras med druvor och kantater, hans aska bestänkes med hoglands vin och öl. Klockorna skola klämta i templet och därefter oratorn stiga upp och hålla ett till ämnet lämpligt tal, varefter hela festen slutas, med en elegi eller sorgelig kantat om dess avgång, några kväden om Bacchi safter och rusiga mäns glädje och raglande kvinnors tankespel, om världsbekymrets förakt vid glas och buteljer och om den himmel, som välver över Bacchi länder.

Jag torde uppmuntra herr löjtnanten med några av ordensbröderna vid detta tillfälle författade gravcypresser, till exempel:

5a, Så vandra våre store män,
5b, Se svarta böljans vita drägg
5c, Så slår min Glock nu locket till


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror