Som av handlingarne, bröder

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Närvarande vid fluidum
Särskilt votum av rådman Christian Wingmark
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 53
I närvarande parter  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om handlingarna rörande Bacchi konkurs
7. Särskilt votum av rådman Christian Wingmark

Som av handlingarna, bröder,
    syns hur intrikat
Brodren W...z sin fordran stöder
    blott på prat,
och nu alldenstund som saken
    är så delikat
att man näppligt funnit saken
    surrogat;
    alltså
    får gå
med alltihop till kungs —
och vivat göromål!
    Men ack,
    mer rack
och pontak i vår bål...
Se här ett glas med rågat mål!

Såleds, meo voto, mera
    stadgar ej vår lag;
låt då Bacchus få cedera —
    så gör jag!
Den, som inte har kontanter,
    må, om han är svag,
borga fritt på ur och panter
    vin i dag!
    Men du,
    hör nu,
din skål vid glaset sjungs —
och vivat Bacchus, vinets far!
    Men känn,
    min vän,
den punschen han är rar...
Se här en saft så varm och klar!
Såleds, meo voto, mera
stadgar ej vår lag.
||: Låt då Bacchus få cedera —
    så gör jag! :||


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror