Hoppa till innehållet

Hör pukor och trumpeter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Se menigheten, hör på trompeten
Om riddaredens avläggande i ordenskapitlet
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 4
Så ofta jag äger ledighet  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

Om riddaredens avläggande i Ordenskapitlet

Timp. — — — Hör pukor och trumpeter!
    Var riddare så feter,
    Med rosor och guldbeslag.
    I dag blir det riddarslag.
Timp. — — — Stig fram du Bacchi hjälte!
    Knäpp igen ditt riddarbälte
    Och, Lundholm, stå ej så tvär —
    Stig riddare fram och svär!
'Tromb. — — — Hör Knapen, han spelar! — — — Oboe
||: Lundholm, var värdig! Tag stjärnan här! :||

Timp. — — — "Jag, Lundholm, jag bedyrar:
    av brännvin min hjärna yrar,
    av brännvin är all min blod,
    och flaskan är min klenod.
Timp. — — — I stjärnan, jag nu vinner,
    Mitt timglas det sakta rinner.
    Ack, ack! tocken stjärna... lull...
    Aj, aj, om hon vor av gull!"
'Tromb. — — — Hör Knapen, han spelar! — — — Oboe
||: Var, Apelstubbe, värdig! Fall ej omkull. :||

Timp. — — — "Jag, Apelstubbe, lovar,
    Om lyckan mig väl begåvar
    ell om hon mig intet ger,
    Att fäkta vid ditt baner;
Timp. — — — Jag tjänt min kung vid bommen,
    men Bacchus, min far, med gommen.
    Jag skrattar inför din tron
    Åt syssla och suspension."
'Tromb. — — — Hör Knapen, han spelar! — — — Oboe
||: Österman var värdig! Stå rätt på skon. :||

Timp. — — — "Jag, Österman, allena,
    kontrakt i minsta sena,
    jag står nu här vid ljus
    I nattrock och i karpus.
Timp. — — — Jag svär och jag bekräftar:
    Den stjärnan, man på mig häftar,
    Skall dingla och dangla våt —
    Mitt öga det går i gråt."
'Tromb. — — — Hör Knapen, han spelar! — — — Oboe
||: Agrell, var värdig! Låt, Knape, låt! :||

Timp. — — — Hör Jensen! — Vad befaller?
    Hit flaskor utav kristaller!
    Skattmästarperuken fram,
    Pomada och tång och kam!
Timp. — — — Agrell han skall nu bära
    skattmästarekors med ära.
    Ja, vivat i Bacchi tjäll
    skattmästaren Pehr Agrell!
'Tromb. — — — Hör Knapen, han spelar! — — — Oboe
||: Dubbningen i kapitlet slöts nu i kväll. :||


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror