Så slår min Glock nu locket till

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Se svarta böljans vita drägg
En gyllne och blomsterrik urna
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 5c
Hör klockorna med ängsligt dån  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

            C.
    En gyllne och blomsterrik urna,
        enfaldeligen nedsatt
        på de elyseiska fälten,
    den åttonde dagen i hömånaden 1770,
            in Tumulo
            G L O C K I I
                af
            Kämpendal,
nu varande förste härolden i Bacchi Ordenskapitel.

Så slår min Glock nu locket till
uppå sitt stop och vandrar —
varthän, jag icke veta vill...
Gutår! Jag dig ej klandrar.
Du har förfall, du måste dö,
Och skiljas från vår lusta.
Men vi med glas på denna ö
ditt lov i klunkar pusta.

Du druckit så din saft til slut,
så lärt din druva pressa,
att varma oljan rinner ut
uppå din kalla hjässa.
Din hydda var så våt i dag
(jag kan dig ej befria),
så våt, att döden vid sitt slag
Har rostat full sin lia.

Men ack, din tunga, hur var hon
i bara honung gjuten!
Och bäst du stod vid Bacchi tron,
hur blev hon stum och sluten!
Hur blekna dina läppar av
och ingen sötma kände!
Hur blev ditt paradis din grav
och vällust ditt elände!

Välan! Gutår, min döde bror,
Din skål — gutår i graven!
Jag tumlar i ditt griftekor
och raglar med prestaven.
Men törsten är ej mer ditt kval...
Min hjärna nu förbryllas.
Din urna skall av Kämpendal
med vin och blomster fyllas.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror