Sjung och läs nu Bacchi böner

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  När jag har en plåt att dricka
Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrka
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 57
Nej, fåfängt! Vart jag ser  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko

    Sjung och läs nu Bacchi böner!
    Se det våta titelblad,
    där han tröstar sina söner
    och gör en bedrövad glad...
Läs då, min granne! Hör klockorna gå!
Sjungom då alla, båd stora och små!
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Kära Bacchus, hjälp min maga,
    giv mig min beskärda del!
    Låt en sup mig ej försvaga,
    låt min hjärna ha sitt spel!
Gör mig förnöjder till vatten och land...
Tag du, min granne, nu bok uti hand!
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Mig från törstig granne akta,
    som vill titta i min bok!
    Lär mig sjunga tyst och sakta
    under världens tunga ok!
Lär mig förglömma båd sorger och kval
och i dig, Bacchus, blott hava mitt val
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Fader Bacchus, om så händer
    att ditt barn ej mer förmår,
    men på gator, torg och gränder
    som en skugga går och står,
värdes du barnet då själv till dig ta
och till friskt vatten det leda och dra!
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Låt mig ställa så min vandel,
    att jag alltid har kontant,
    icke tappa på min handel,
    fast jag dricka skall bastant,
inte bli surögd och trumpen och tvär,
inte, min Bacchus, bli tokug och kär!
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Laga att, när vinet tryter,
    jag ej sticken blir och arg,
    ej mot världen mig förbryter,
    inte snålas som en varg!
Lär mig att hedra värdinna och värd,
skönt jag var nykter och maten förtärd!
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Giv mig tålamod att vänta
    tills man slagit för mig i!
    Låt sen mina ögon pränta
    hjärtats ro i fylleri!
Granne, var lustig och munter och kär!
Tiden och lyckan förglömma vi här.
                Kor:
             Gutår! Gutår!

    Se'n som jag fått allt fullkomna,
    frisk som blomman i sin fröjd,
    så låt mig då sakta somna
    väl otorstig och förnöjd!
Låter oss bedja som Bacchus oss lärt:
leve då allt vad som hjärtat har kärt!
                Kor:
             Gutår! Gutår!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror