Närvarande vid fluidum

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Utterqvist - ja!
Protokollernas justering i konkursen
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 52
Som av handlingarne, bröder  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om handlingarna rörande Bacchi konkurs
6. Protokollernas justering i konkursen

Närvarande vid fluidum
i rättens stora rum,
högädle preses, Bacchi vän,
    drick om igen!
Så rättens respektive män
och så notarien,
kännaren, just den där, ja den,
    primarien,
    ||: bjud parterna
    i glasen ta
och domarklockan rör!
Nu protokollet parten för
    justeras bör. :||

Uppläses vad i denna tvist
anförts av Utterqvist,
hur han — ej mer än han bekänt —
    fått tolv procent,
som hur han tuskat, hur han länt
och krånglat excellent,
på Bacchus ett par skor förtjänt,
    så där omtrent.
    ||: Vidkänt? "Ja visst!"
    Klang, Utterqvist,
stig opp och gör... så här! *)
Vad protokollet innebär
    justerat är. :||

Vad anbelangar W...zens stop,
ren lögn är alltihop:
han själv utklunkat, där han står,
    varenda tår.
Sötkummil, sa du? Du, ditt får,
väl sämre i dig går!
Du plundrar Bacchus än ett år,
    om du förmår...
    ||: Vidkänt? "Och sant."
    Bror W...z, charmant!
En kallsup! Klang, mon cher!
Ditt protokoll och ditt besvär
    justerat är. :||

Notarien anbefalltes sen
att leda Bacchi män
längst fram till rättens stora bål
    och högtidsprål,
till andra göromål,
till Fröjas dans och skrål.
"Drick," ropar preses, "drick en skål
    uti denna bål:
    ||:vad ögat rör,
    vad sällhet gör,
och hjärtat ömt begär!"
Vårt protokoll nu ungefär
    justerat är. :||*) Här tömdes glasen. (Not av Bellman.)


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror