Hoppa till innehållet

Ur vägen och vik

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Cornelius levde femti år
Därutinnan beskrivs hans egen begravning
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 26
Ur vägen, ur vägen  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Därutinnan beskrives hans egen begravning

    Ur vägen och vik!
    Se på ståten
    och hör på låten
utav trumpeten för Bacchi lik... — — — Tromb.
    Hör trumpeten igen!
    Kära vänner,
    nånn någon känner
den gamle Fredman, urmakaren? — — — Tromb.
Stå stilla vid en sida
och låt processen skrida —
ur vägen go' vänner... hålt! — — — Tromb.
Trumpeterna blåsa stolt. — — — Tromb.
Min granne, styrk ditt mod,
    värm din blod!

    Kolmodin, vår vän,
    för prestaven,
    och nu till graven
han rider närmast trumpetaren — — — Tromb.
    Se på Kilberg, så rask —
    han allena
    nu får orena
ett par halvärmar utur en ask. — — — Tromb.
Stå stilla vid en sida,
låt Lundholm ock så rida
med en klocka, som stått i pant! — — — Tromb.
Trumpeterna gå galant. — — — Tromb.
Min granne, styrk ditt mod,
    värm din blod!

    Fredman levde och dog!
    Bröder alla,
    vi kunna kalla
hans själ ett urverk, hans kropp en krog. — — — Tromb.
    Vår levnad är kort:
    bäst vi rusta
    och oss förlusta,
så kommer döden och tar oss bort. — — — Tromb.
Stå stilla vid en sida
och låt processen skrida!
Här i världen är mycken harm. — — — Tromb.
Trumpeterna blåsa larm... — — — Tromb.
Min granne, styrk ditt mod,
    och värm din blod!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror