Venus, Minerva

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Portugal, Spanien, Stora Britannien
Huruledes han bjöd hela olympen på kalas
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 12
Lokatten, Lokatten min  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

Huruledes han bjöd hela olympen på kalas
  
      Venus, Minerva,
      Mars bland de djärva,
han, som med trummor och döden går på,
      Pallas och klio,
      muserna nio,
Jupiter, Pluto, Apollo också,
      gudar, gudinnor,
      hjältar, hjältinnor,
hela olympen, gutår i min vrå!

      Eder till ära
      törs jag begära
av era nåder den lycka och grace,
      utan att ljuga,
      att i min stuga
hålla till godo ett litet kalas?
      Värden är ringa:
      skinka och bringa,
pepparot, senap och vin några glas...

      Bacchus han språka
      hur han skull åka
uti en vagn med Pan och Sylvan.
      Phoebus ej mäktar,
      han sig ursäktar,
gubben har durklopp och dras med kvartan.
      Ja, Melpomene
      har ont i bene —
fröken dock skicka mig en parmesan.

      Juno har snuva —
      nattrock och huva
ärna gudinnan att kläda sig i,
      jag blev villrådig;
      dock var hon nådig,
sade: "jag kommer uti chauve-souris."
      Vördnad i hjärta,
      bävan och smärta —
Gudar, gudinnor, kom gören parti!

      Men, jag mig stärker,
      fast jag förmärker
att från Olympen är icke en själ.
      Sorgen å sido!
      Bacchus, Kupido!
När jag har er, jag ej ledsnar ihjäl.
      Lappri i skymfen!
      Strunt i Olympen!
Tyst — jag nu somnar så roligt... Farväl!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror