Hur du dig vänder

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Om ödet mig skull' skicka
Om Mollberg och Camilla
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 46
Bacchus snyfta, grät och stamma  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

BACCHANALISK PASTORAL,
dedicerad till herr kaptenen Daniel Kempensköld.
 
Un roman, sans blesser les loix ni la coûtume,
peut conduire un héros au dixième volume.
Boileau

Mollberg: Hur du dig vänder
                och plirar och ler,
                tanken du tänder
                än längre ner.
                Foten är nätt;
                gången är lätt,
                Ögonen blå...
Camilla: "Så!"
Mollberg: Och dina händer
                mjuka och små.

                Säj, min Camilla,
                säj ja eller nej!
                Hjärtunge lilla,
                vill du, så säj?
                Damon han går
                i dina spår
                liksom en skytt.
Camilla: "Pytt!
                Er allt inbilla
                är intet nytt."

Mollberg: Fritt er förtreta,
                min nådiga ni!
                Fruntimren heta,
                och likså vi.
                Men minns ändå
                hur i en vrå
                han kysste dig...
Camilla: "Tig!
Mollberg: Fåfängt att streta —
                följ nu med mig!

                Tillåt mig fråga:
                vart ärnar hon sig?
                Glöm Damons låga
                och tänk på mig!
                Vad innebär
                knytet, det där
                du med dig för?
Camilla: "Smör
                Och till full råga
                fin maglikör.
                
                Mollberg, nej, söta,
                nej, släpp min person1
                Jag går att möta
                vår Celadon.
                Knytet är hans
                med pomerans,
                löjor och nors,"
Mollberg: (Kors!)
Camilla: "färska och blöta
                ur havets fors."

Mollberg: Vad det skull smaka
                på fisken en tår!
                Kom, flaskan skaka,
                låt den bli vår!
                Jag ligger här;
                lägg dig du där!
                Vill du så säj?
Camilla: "Nej,
                vår Damons maka
                kniper du ej!"

Mollberg: Om hon berömmes,
                Camilla, så minns,
                fägringen gömmes
                bäst som den finns.
                Kärlekens kval
                i en pokal,
                dränkes galant.
Camilla: "Sant —
                och trohet glömmes
                vid glasets kant..."


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror