Hoppa till innehållet

Hade jag sextusende daler

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Lokatten, Lokatten min
Vid tanken på rikedomen
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 14
Kom, sköna källarflickor  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Vid tanken på rikedomen

||: Hade jag sextusende daler
     i kvartaler
och en tunna guld i arv,
si, då skulle jag hålla baler,
     med pokaler :||
glömma bort vårt tidevarv.
Men framför allt skulle jag dricka
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka
Glömma världens små besvär.

||: Löpare och kusk och lakejer,
     som jag säjer,
skulle jag också ha,
mumsa Nubbens kräftpastejer,
     jag ej väjer :||
ropa natt och dag hurra.
Men framför allt så skulle jag dricka.
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.

||: Jag skull sätta hatt på min hjässe,
     ta på ässe,
kungen, femman vinna till slut,
gubbar, sen som riker bjässe
     på intresse :||
låna mina pengar ut.
Men framför allt så skulle jag dricka.
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.

||: Handla, vandla skull jag så frier,
     rederier
stora skepp i ocean
köpa mig, sen gods i partier,
      säterier :||
röda grindar kring vår plan.
Men framför allt så skulle jag dricka.
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.

||: Min paulun med blomster och kransar,
     gröna fransar
och blompottor ovanpå!
Hjärtat i mig spritter och dansar —
     jag mig ansar :||
till min brud dit vill jag gå.
Men framför allt så skulle jag dricka.
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.

||: Ack, hur lätt ett ord skull mig vinna!
     "Tjänarinna!
hur mår du min söta mun?"
Hjärta börjar darra och brinna...
     Min gudinna, :||
krama mig så ömt du kan!
Men framför allt så skulle jag dricka.
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.

'||: Men, ack, det till slut med mig lider:
     usla tider!
Snart mitt ödes mått är fyllt.
Blir jag gift, ett ting i mig svider,
     att man vrider :||
mig en krona oförskyllt.
Men då till tröst så skall jag ock dricka
     och så nicka
     och så hicka
     och så dricka,
glömma världens små besvär.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror