Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Adams skål, vår gamla far
Om gamle bror Jochum och hans täcka fru
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 44
Om ödet mig skull' skicka  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om gamle bror Jockum och hans täcka fru

Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Hur mår din täcka fru, va ba?
"Tackar ödmjukast för god efterfrågan —
efter omständigheterna.
Ja, ja, ja, ja, jag må visst gråta!"
Kära bror Jockum lilla... "Innan kort
så blir allting för mig en gåta:
jag kan aldrig mor förlåta."
Strunt — tag ditt glas, slå sorgen bort!
                          Kor:
Strunt — tag ditt glas, slå sorgen bort!

Vad är det då som dig så hjärtligt söker?
Posito litet kärleksgnabb?
"Nej, när på nobis jag min pipa röker,
måste jag höra jämt begabb:
en visar Jockums gamla panna,
skrattar i näven, gluttar och ser ner,
så att jag just, ja, vid min kanna,
just har lust den karl förbanna."
Hå, bagatell, vad är det mer!
                          Kor:
Hå, bagatell, vad är det mer!

Men apropos, ä flera än den långa
som vältra sig i din paulun?
"Ja, gunsti' bror, de äro många, många,
fler än i bolstret finnas dun.
Gråten står mig i halsen, broder —
hå hå!" Vad dricker du för sort? "Hå hå!"
Häll på av dessa vinets floder!
"Snart jag står vid Karons roder."
Hå, bagatell, drick du ändå!
                          Kor:
Hå, bagatell, drick du ändå!

Men säj, bror Jockum, plär hon dig ej klappa,
ge dig en kyss, när du går ut?
"Å jo, hon säger: 'Pappa lilla, pappa,
bli inte kall, tag din syrtut!'
Skruvar peruken tätt kring öra,
men uti pannan har hon mycket gräl...
Kära bror, vad skall jag göra?"
Med din rörom sockret röra,
dricka i botten och må väl!
                          Kor:
Dricka i botten och må väl!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror