Allt förvandlas, allt går omkull

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  En Potifars hustru med sköna manér
Om Moses och Aron
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 39
Ahasverus var så mäktig  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om Moses och Aron

||: Allt förvandlas, allt går omkull! :||
Gubben Aron han vilar trötter,
Aron kaller om sina fötter.
||: Drickom gravöl på deras mull! :||

||: Gubben Moses det var en karl, :||
trots så bister som nån i Sverge:
han slog tavlorna uti berge —
||: säj mig då om han nykter var? :||

||: Gubben Moses för tusen år :||
han slog tappert, som man fått höra,
en egyptisker man vid öra,
||: så han tumla... Men drick — gutår! :||

||: Gubben Moses, en präst med horn, :||
levde hurtigt, sin kappa svängde,
dog dock ärligt och sig ej hängde
||: som en ann för en tunna korn. :||

||: Konung Farao stod sig slätt: :||
intet brännvin i kungahuset!
Eljest Moses nog uti kruset
||: hade glömt både lag och rätt. :||

||: Gubben Aron han var så där, :||
men han gjorde dock bäst miraklet
bakom skärmen i tabernaklet:
||: där han smutta och drack... så här! :||

||: Gubben Aron ock därför fick :||
sig en bjällra just bak i nacken —
"kling!" sa den, när han damp i backen...
||: Gubbar, klinga och drick och drick! :||

||: "Nå, må göra då! Moses' skål!" :||
Korus ropar, att du var rasker —
fader Aron det var en tasker...
||: Låt oss klinga med glas och bål! :||

||: Men vi leva i annan tid — :||
andra hjärtan och andra tankar!
Hurra, lustigt! Töm krus och ankar!
||: Låt oss dricka... det blir därvid! :||

||: Ring nu samman med glas och krus! :||
Moses får nu en krans på hjässan:
här är graven och här processen...
||: På denna aska vi ta ett rus. :||


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror