Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ack! om vi hade, god' vänner
Då han vid måltidskalaset tackade värden och värdinnan
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 9
Supa klockan över tolv  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

Då han vid måltidskalaset tackade värden och värdinnan

Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd!
Klang, en klunk uppå skinkan innan steken blir skärd!
Vad den soppan den var delikat — utan flärd —
och de frikadellerna, charmanta herr värd!
Sillsallaten förträfflig med äpplen och lök!
Deliciös den kalkonen i sin flottiga rök!
Maken bringa näpplig finns i konungens kök!
Råga mer i glasen, och den punschen försök!
    Samtlige vänner kring denna bål
    ha den äran vid fru värdinnans skål
        buga oss.
            Kor:
Nå, ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd!
Den skålen blir dig tillkänd, tömd och förärd.

Nå så klang för den sköna! Än ryker vår bål.
Klang, min nådiga! Drick och stäm nu in i vårt skrål!
"Har den äran dricka gunstiga herrarnas skål."
Klinga, granne, press i botten, drick vad du tål!
Min herr Bredström, ödmjukaste tjänare! — "Tack!"
Skål, högädle herr rådman! Det var kostelig rack.
Min herr tullförvaltare — förlåt mig — jag drack!
Vad den varma punschen är storståtelig... ack!
    Samtlige vänner kring denna bål
    ha den äran vid fru värdinnans skål
            buga oss.
                Kor:
Klang, I skönheter! Se ännu ryker vår bål
med sleven full av rack, citroner och prål.

Din ödmjukaste tjänare dricker dig till —
klang, en klunk lilla Iris! Vill du blott som jag vill,
skall vår brudsäng bäddas så där medio april,
och fiolerna sku drilla, drill uppå drill.
Men den handen, som detta mitt hjärta försmår,
och det ögat som sneglar nu på mig — du förstår —
och det vackra bröstet, som nu sväller — gutår —
skall väl tryckas till min ömma famn nästa år.
    Samtlige vänner kring denna bål
    ha den äran vid fru värdinnans skål
        buga oss.
            Kor:
Din ödmjukaste tjänare dricker dig till
ett styckfat fullt i botten... Hit med en sill!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror