Ahasverus var så mäktig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Allt förvandlas, allt går omkull
Om konung Ahasverus och excellensen Haman
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 40
Joakim uti Babylon  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om konung Ahasverus och excellensen Haman

Ahasverus var så mäktig,
med en persisk krona präktig.
Ja, hans riken vore — drick, kära du —
    hundratjugosju.
Ahasverus satt så gullgul och sur
som ett lejon i en jungfrubur:
    vällust var hans ära...
    Låt oss nu förtära
och vår flaska tömma ur!

Slottet fullt av härligheter,
och scharlakan till tapeter.
Bänkar voro där av bara gull —
    aj, aj, aj, lull lull!
Stort kalas nu uti Susan var
jämt etthundraåttio dar.
    Kungen själv traktera...
    Låt oss dricka mera,
låt oss klinga par om par!

Ahasveri bord det prålar —
vin bars fram i gyllne skålar.
Spickeskinka, härlig sommarmat,
    låg på silverfat.
Liksom hos vår konung plägar ske,
fick landshövding och överste
    vid hans taffel spisa...
    sjungen nu vår visa,
låt oss vänligt hjärta ge!

Man ser av de helga skrifter
Ahasverus han var gifter:
drottning Vasthi hette hans gemål...
    drickom hennes skål!
Hennes majestät i Persien
bröt mot kungen som sin äkta vän:
    när han ville leka,
    börja hon att neka —
mången gumma gör så än.

Kungen uppå sjunde dagen,
utav vin och kärlek tagen,
skickar sina två kamrerare
    att sin drottning be.
Gud nå den, som när han flickan ser,
ej går själv, men skickar sin kamrer —
    den är att beklaga...
    Låt oss glasen taga,
låt oss dricka mer och mer!

Drottning Vasthi vill ej lyda,
lät en ann sin krona pryda:
pigan Esther fick en gyllne skrud,
    blev en kungabrud.
Hon bad en kusin, Mardochai —
judar äro skälmar, veta vi...
    Skål för gamla juden!
    Skål för unga bruden!
Skål för hela frieri!

Juden satt vid kungens trappa,
släppte flickor in, som klappa —
lagom syssla för en jude nog:
    jungfrubur och krog.
Två kamrerare vid dörren stå,
viska att de kungen skulle slå:
    saken sig förvärrar,
    och de gode herrar
blevo hängda båda två.

Hör nu på hur drottning Esther
bjöd till måltids många gäster:
själv hans excellens herr Haman kom...
    Gubbar, drickom om!
Ahasverus drack, och Esther grät —
skönhet gör i världen stor förtret:
    Haman med dykränger
    sig i galgen svänger
pussig, stinner, blå och fet.

Ahasverus, ful och bister,
såg sin premiärminister
i en galge, femti alnar hög —
    säj mig, om jag lög?
Juden sen som kungens bästa vän
svängde sig i purpurmanteln
    med en gyllne krona —
    vacker huvudbona...
Låt oss dricka — drick! "Ja, men!"

Si, så ser man världens snara!
Höghet ofta står i fara:
lyckans tempel äör en hisklig brant —
    är det icke sant?
Stolte Haman rep och mössa bär:
sådan huvudbonad gör besvär...
    Ahasveri lära,
    dricka och förtära,
är det enda jag begär.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror