November, den femtonde dagen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bacchus snyfta, grät och stamma
Bacchi bouppteckning
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 48
Som nu och emedan  →
Fredmans sång n:o 48. På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om handlingarna rörande Bacchi konkurs
2. Bacchi bouppteckning

November, den femtonde dagen,
ettusen sjuhundra och åttiotre,
blev Bacchi konkurs företagen
av samtlige rådmän och borgmästare.
Hos mutter på Rostock vid bordet
så fromt vid den uppgående soln,
högädle herr preses tog ordet
och hängde sin scharlakanskappa på stoln.

Kring rundeln av bordet utbreddes
inteckningar, panter, kontrakter och köp.
Av krögare krögare leddes;
den ena han hicka, den andra han söp,
den tredje plakat, liksom denna,
han stod där med ögonen hop.
Notarien formera sin penna,
men stack henne miste i krögarmors stop.

Herr preses, med skorpan i truten
och lagboken bredvid sin pontaksterrin,
fant rätten nu vara fullsuten
och parten tillstäds på beramad termin.
Alltså med en sup han nu varna
den nakna vår Bacchus på ed.
"Gesundheit, I ädle lagfarna!"
sa preses och ragla med klubban på sned.

Bror Mollberg, kurator ad litem,
framsträckte patentet, och däri befanns
i fast en ölkanna och item
i löst en halvankare god pomerans,
som, fast den fanns redan utdrucken,
togs upp till sex daler kontant,
en dito butelj, något sprucken,
som just till det högsta togs upp till en slant.

Av klädespersedlar alls inga,
förutan den väst, däri Bacchus nu står.
"Kling, klang!" ropa preses och klinga:
"Det plagget i värde tolv öre... Gutår!
och dessa nedkippade hasor,
där tårna de hämta frisk luft,
med övriga paltor och trasor
kan intet värderas av mänskligt förnuft."

Sålunda värderat och skrivit,
och ingenting saknat... Hur sa ell va ba?
Och som vi med lagen förblivit,
så sjungom kamrater, nu lustigt hurra!
Strunt i mina björnars examen —
er tjänare dricker er skål!
Jag skänker er liv och lekamen,
blott punch och citroner förgylla vår bål.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror