Fredmans sånger - Personerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Företal och Signatur
Personerna som nämnas i Fredmans Sånger
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger
Bacchi härolder med guld och beslag  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.


Personerna,
som nämnas i Fredmans Sånger

Kolmodin eller, såsom adlad i Bacchi Ordenskapitel av de Två Förgyllda Svinen, kallad "von Källarcreutz": behöver ej vidare beskrivas på dess mull; minnet av hans baccanaliska styrka och lekande umgänge äro i flera handlingar förvarade.
Holmström: fordom auktuarie, med röd kappa, i f. d. manufakturkontoret, mera känd under namn av "Ehrensugga", som dess bacchanaliska vapen efter heraldikens regler på det nogaste utvisar.

   Dessa tvenne kommendörer hava långt för detta nedlagt sina trattar och kedjor i templet.

Nystedt: fordom likörförvaltare på källaren Enigheten, där alltid vankades fluidum och käppslängar: tecknade gemenligen hälften av namnet själv, och när kyparen lade stedt i ändan, så var räkningen färdig.
Meissner: karaktären och näringsstället obekante; adopterade till Ölheim med Ö en annan Meissner, som merendels satt och sov vid Hammarby på tullgården.

   Dessa tvenne kommendörer vila på Katrina kyrkogård.

Stendecker: kungl. svensk pukslagare på hessisk stat: bekant för sina virvlar tolv steg ifrån pukorna: avsomnad på näringsstället Elefanten vid Danto
Lundholm brännvinsbrännare och kommendör. Över honom är parentation i templet hållen av perukmakargesällen, ceremonimästaren, ordernsoratorn och parentatorn samt konstituerade dansmästaren i koret Janke Jensen:

   "Han söp tre kvart på sex, och klockan sex han dog."

Appelstubbe: för detta tullnär i Österbotten, som vid gästabud, dit han ej blev bjuden, och då stekens ankomst på bordet med valthornen förkunnelse, raglade dristeliga in, och under föregivande att kalven ej var förtullad, själv slukade anrättningen.
Österman: stolmakare; en vandrande riddare i anseende därtill att stolen hängde i taklisten.
Halling: sockerbagare; flyttade en vacker dag sin skylt mitt över gatan med denna sinnrika inskription: "Här bor sockerbagare Halling som tillförne bodde mitt över."
Agrell: tullskrivare; lade för flera år sedan locket på sitt stop och vandrade.
Kämpendal: härold i Bacchi Ordenskapitel; borgade sin sista sup på en levande gås från Fågelsången och avsomnade på näringsstället n:r 84 vid Hornskroken.
Nybom: av honom är ej mera övrigt i handlingarna än blott valspråket "Plus ultra".
Planberg: ordens förste och siste kansler; en herre till åren.
Joseph Israelsson: stor latinsk poet; saknad av vitterheten. Ägde i ett utblottat tillstånd en ograverad egendom den han själv ej visste att han ägde; dog i distraktion.
Knapen: virtuos i kung Fredriks tid på oboe. Omständigheterna så svaga och äkta ståndet så brydsamt, att hustrun vid ett tillfälle tog hans enda oboe och därmed kärnade smör i smörtunnan, varefter den klara oboetonen alldeles försvann.
  De övriga personerna igenkännas på sina behöriga ställen i dessa Fredmans Sånger.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror