Portugal, Spanien, Stora Britannien

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Supa klockan över tolv
På kvällskvisten under önskan att han vore kung
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 11
Venus, Minerva  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

På kvällskvisten under önskan att han vore kung
  
        Portugal, Spanien,
        Stora Britannien,
ack om jag ägde de kronor i kväll
        uppå min hjässa,
        skull' en prinsessa
vila i famnen liksom en mamsell,
       jag och min lilla
       somna så stilla —
av mina björnar jag böd då farväl.

       Bomber, raketer,
       pukor, trumpeter
skulle oss väcka med dån och med knall,
       våra drabanter
       spela sitt lanter,
dricka vår skål utur krus av kristall.
       Jag skull ock dricka:
       vivat min flicka!
Sen skull det smälla tills dagen blev all.

       Ostron jag väljer,
       rhenska buteljer
skulle min drottning och jag tömma ut.
       Pudding och russin,
       våfflor ett dussin
bleve vår frukost, en kallsup till slut;
       skönaste knaster,
       hundra piaster
skålpundet kosta skull uti minut.

       Skål kamerater,
       generalstater,
helige fader i Rom och din ätt!
       Slut på min mässa —
       farväl prinsessa,
Kronan är borta... hon kom också lätt.
       Ände på Psalmen!
       Jag går till Malmen,
och på kredit tar en sup och kotlett.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror