Grannas Lasse! Klang på lyran

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Movitz skulle bli student
Om gästgivaregården
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 29
Hör, trumpetarn, alarm!  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om gästgivaregården

Grannas Lasse, klang på lyran —
låt oss dänga, flänga!
Spela, Jerker, slå ut fyran,
    femman, sexan, hej!
Trumf i bordet! Mera klöver!
Se vad trumf de slänga...
Olle, du en trumf behöver!
    Pelle, akta dej!
Olle, stå ej där å nicka —
kan du inte sticka?
Kerstin lilla, hör du, flicka,
    ge mig än ett stop!
Hör på myntet — hör du klangen?
Guld är mer än rangen.
Olle, spänn för treparsvagnen!
    Ut nu allihop!

Häng ej skägget uti stopet —
torka dig om truten!
Hållkarln ropar... Hör du ropet?
    Vräk dig ut på gåln!
Drick mig till! Bjud Marjo dricka!
Tag hit tobaksstruten!
Men ändå så mått jag licka
    ut och vattna fål'n.
Prutt och pro! Håll hästen stilla!
Selpinn sitter illa.
Låt nu pinnkareten trilla,
    och kör i fullt språng!
Farväl, Lasse, Jöns och Lisken!
Olle, län mig pisken!
Vanten ligger där på disken...
    Kör nu! Hej allons!

Kerstin dansar... Rör på spelet!
Olle ler och juckar.
I var dans han har det felet
    att han pruttar till;
och när Olle sig utskämmer,
Kerstin står och suckar.
Hör hur Lasse lyran stämmer,
    spelar som han vill!
Ring i ring, och sväng på klacken
viga som polacken!
Ut ur stugan, ut på backen!
    Hållet kommer in.
Sluten, gubbar, nu vårt lanter!
Ifrån alla kanter
komma skälmar, arrestanter —
    var en skjutsar sin.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror