Kom, sköna källarflickor

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Hade jag sextusende daler
På Källaren
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 15
Är jag född, så vill jag leva  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
På källaren

Kom, sköna källarflickor,
i hurtigt språng, i tripp och trav!
Slå upp båd sprund och svickor,
och låt mig supa brav!
     Torstig är jag,
     natt och dag
     matt och svag —
giv mig vin av femton slag!

Hur ljuvligt månd det vara
att tappert dricka glasen ut
och se sig själv i fara
att dimpa var minut!
     Hurtigt! Jag ler —
     rättnu ser
     jag ej mer
att gå hem till mitt kvarter.

Jag vill ej vara nykter
för allt, för mycket, mycket gott:
man lever så betryckter,
när inte vankas vått —
     jag håller för
     strupen bör
     som ett rör
läskas, vätskas, tills man dör.

Så drickom nu i botten —
ack, hjärtans gubbar, gör er flit!
I denna sällhetslotten
så vankas ingen nit.
     Klingande glas
     gå i kras
     i kalas,
när där många klunkar tas.

Så väckas glada tankar
i Bacchi äkta paradis.
Friskt bär upp många ankar
av franskt och portugis!
     Ingen nu tål
     någon skål
     i vårt skrål:
supa är vårt ändamål.

Se, stjärnorna de blänka
och nattens kulna dimmor stå!
Jag orkar ej mer tänka,
ej se, än mindre gå.
     Gubbar, minsann,
     på varann
     måste man,
nu förlikas som man kan.

Jag dimper över ända —
min hjärtans supbror, jag ber,
din skål, min vän! Kanhända
vi aldrig råkas mer.
     Nu ha vi fått
     mycket gott,
     mycket vått,
som vårt hjärta eftersmått.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror