Joakim uti Babylon

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ahasverus var så mäktig
Om den sköna och dygdiga Susanna
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 41
Judith var en riker änka  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om den sköna och dygdiga Susanna

Joakim uti Babylon
hade en hustru, Susanna...
    ||: Töm vår kanna — :||
    skål för dess person!
Joakim var en genomärliger man,
frun lika ärliger också som han:
    ||: fru Susanna :||
    många hjärtan vann.

Tacka vill jag Joakims fru —
skål för var dygdig maka!
    ||: Låt oss smaka :||
    denna saften nu!
Klinga med glasen, låt oss sjunga i kor,
gosse, flicka, gubbe och mor,
    ||: låt oss sjunga! :||
    Skålen är så stor.

Joakim var för riker spord,
kunde traktera sin nästa,
    ||: ge till bästa :||
    vid ett dukat bord.
Frun uti huset vann så mycket behag;
hungriga friare varendaste dag...
    ||: Hurra, gubbar, :||
    i så lustigt lag!

Käraste bröder, hör nu då på
vad den frun månde hända!
    ||: Två upptända :||
    kring om henne gå.
Gubbarna flåsa, krypa tyst om varann —
skönheten fanns just där kärleken brann.
    ||: Fru Susanna :||
    trogen var sin man.

Joakims trädgård var med manér:
lusthus, tapeter av siden!
    ||: Middagstiden :||
    gick Susanna ner.
Ekar och lindar stodo runt om en damm —
Sköna Susanna hon plaska och sam.
    ||: När hon plaska, :||
    skymta liljor fram.

Neruti blomstergården nu
gicko allena två bovar,
    ||: slogo lovar :||
    kring vår lilla fru.
"Hej", sade boven till den andre så slem,
"hej, det är middag — kom låt oss gå hem!"
    ||: Två kanaljer :||
    i varenda lem!

Väl förstår man gubbarna nog
vad de hade i sinnet:
    ||: vita linnet :||
    ögat lätt bedrog.
Ögat drog hjärtat, men Susanna drog allt:
lås var för porten — det var så befallt...
    ||: Hurra, gubbar! :||
    blodet bliver kallt.

Så var sakens sammanhang —
himlen Susanna belöna!
    ||: Bland de sköna :||
    har hon dubbel rang...
Klinga, med glasen, låt oss leva väl!
Vackra små hjärtan uti tankar och själ!
    ||: Låt oss dricka :||
    utan larm och gräl!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror