Hoppa till innehållet

Glada bröder, när vi dricka

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Gubben Loth och hans gamla fru
Om gubben Abraham
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 37
En Potifars hustru med sköna manér  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om gubben Abraham

Glada bröder, när vi dricka
våra nya vänners skål,
ska vi med ett rågat mål
tömma den till pricka.
Men en gammal stamfar bör
ännu mindre glömmas;
    ||: och fast han dör :||
skall hans stoft berömmas.

Abraham, den hedersgubben,
fick i sina unga år
vacker hustru som en vår —
skål för understubben!
Hälften rädd och halvt joleux,
sa han: "Om dig lyster,
    ||: vill jag att du :||
kallar mig din syster."

Men den stackarn blev bedragen:
kungen tog hans flicka bort.
Sådant nöje är för torrt —
dränk din harm i magen!
Nog vor hedern vacker nu,
men som kungens svåger
    ||: mista sin fru :||
i min smak ej dåger.

Dock om alla gifta hade
samma tröst som Abraham fick,
när som Sara hemåt gick,
glömde de sin skade.
Låt oss dricka hemkomöl —
se, vad morgongåvor:
    ||: åsnor och föl, :||
får och fä och håvor!

Abram var en riker bjässe,
reste fram med mycken ståt,
kunde slåss, när så bar åt,
mot en krönter hjässe.
Med sitt folk han seger vann —
drick vivat och ropa!
    ||: Men vad vann han :||
av dem allihopa?

Hör nu på en ting som hände —
Abram var till älskog böjd.
Han, med hustru inte nöjd,
sig till pigan vände.
Abram själv var rasker nog,
likaså hans flicka:
    ||: tro mig — det tog. :||
Vi sku barnsöl dricka!

Vis mig en som gör detsamma!
Abram, fulla hundra år,
laga så att Sara får
börja heta mamma:
nitti år, hon räknat har
första barnsängen.
    ||: Abram var karl... :||
Drick — men glöm ej drängen!

Sara dör, och Abram gråter...
Likväl skulle han till vägs
gifta sig, få söner sex
med den fruen åter.
När vid hundrafyrti år
Abram slikt uträttar,
    ||: dricker vår kår :||
och hans lov berättar.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror