Hoppa till innehållet

Adams skål, vår gamla far

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Judith var en riker änka
Vid skålen för Adam, allas vår gamla far
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 43
Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Vid skålen för Adam, allas vår gamla far

Adams skål! Vår gamla far,
du en hedersman visst var:
    skinnbyxor, kappa...
    Kära grandpappa,
    Du och Eva
    visste leva
    och i glasen nappa.

Fru mor Eva, om du skull
Stiga upp nu ur din mull,
    skulle du drick,
    gäspa och nicka,
    röd och sköner,
    dina söner
    flaskan till dig skicka.

Salig Malin, Pål och Per
vila från allt världsbesvär
    var i sin gömma —
    det månd oss ömma.
    låt oss dundra
    som sjuhundra
    och vår flaska tömma!

Salig Noak med sin fru
sova sött och vila nu.
    Sove de båda
    från vår våda!
    Låt oss dricka,
    muntra och kvicka,
    och vårt liv beskåda!

Bara en är till av dem,
som bott i Jerusalem:
    skomakarn gamla,
    som måste famla
    kring med lästen,
    säger prästen,
    tills vår värld skall ramla.

Gamla helgon, pick och pack,
fly från mig med tusen tack!
    Bacchus, min fader,
    han gör mig glader:
    där han andas,
    rättlig blandas
    lyckans fagra blader.

Slå då glasen fulla i!
Bort från världens bryderi,
    ängslan och nöden
    och själva döden!
    Goda magar,
    glada dagar
    blive våra öden!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror