Ur vägen, ur vägen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ur vägen och vik
Vid kapten von Schmidts gravkor
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 27
Movitz skulle bli student  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Vid kapten Schmidts gravkor

    ||: Ur vägen, ur vägen
för gamla Schmidtens bår! :||
Här ligger hjälten bland de stumma.
Sorgpukor trumma, mumla och brumma!
    ||: Kling klang, :||
    hej, klinga och gutår!

    ||: Fall neder, fall neder
du nykterhetens vän! :||
Är ej processen snygg och täcker!
Se på pukslagarn, själva Stendecker —
    ||: (Kling, klang!) :||
    Han står på läktaren.

    ||: Du suckar! Du suckar!
Ja, döden har sitt kval. :||
Planberg han for med floret glaven.
Ack, allra käraste täck är prestaven!
    ||: Kling, klang, :||
    du täcka Kämpendal!

    ||: I koret, i koret
där stannar vår prestav. :||
Nu stämmes upp musikredskapen,
och på sin oboe spelar nu Knapen.
    ||: Kling, klang, :||
    kom, drick, vid Schmidtens grav!

    ||: Här vilar, här vilar
vår rederlige Schmidt. :||
Glasögon opp, herr Gutenschwager —
på basfiolen hör hur han gnager!
    ||: Kling, klang! :||
    sitt stilla granne, sitt!

    ||: Bland hjältar, bland hjältar
har Bacchus mist sin man. :||
Chorus i choret suckar och gråter,
Nystedt han spelar, mungigan låter.
    ||: Kling, klang! :||
    Drick granne vad du kan!

    ||: Åt läktarn, åt läktarn
min granne, titta opp! :||
Där ser du, Bacchus sitter tyster
uti vår andakt, nu broder och syster.
    ||: Kling, klang, :||
    drick i vårt sorgelopp!

    Min granne, min granne,
vill du i koret? "Topp!" :||
Där får du flaskan ned ifrån laven —
Kilberg har nycklarna själv till graven.
    ||: Kling, klang! :||
    "Er tjänare... Låt opp!"


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror