I närvarande parter

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Som av handlingarne, bröder
Rådsturättens voteringsprotokoll och slutliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgenärer
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 54
Mollberg höll flaskan  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om handlingarna rörande Bacchi konkurs
8. Rådsturättens voteringsprotokoll och slutliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgenärer

    I närvarande parter,
som i konkursen äga rätt och talan,
    som med dom och lagfarter
knipt rupp och stubb ur själva källarsvalan.
Ingen invändning mer att att göra?
    Questio an är nu denna,
så vi prompt, som vi alla böra,
    fri vår Bacchus bekänna.
        Lev, vår broder,
        vår Bacchus fri,
        så fritt som vi!
        Vad säger ni?
        "Oui, oui!"
    Låtom oss nu vara glada,
    i hans varma floder bada
        var med sin flicka,
        var i sin ficka
        hava något i!

    I anledning av saken
så är nu bara själva huvudfrågan
    om herr preses är vaken
och om han uti dryckjom har förmågan,
att han domen ej annan målar
    än lagstiftaren menar,
eller om han för några bålar
    sig med parten förenar.
        "Ja," skrek Mörtberg,
        "hej, fylleri!
        Det må så bli —
        släpp Bacchus fri
        och häll uti!
    Låtom oss i nya bålar
    se hur morgonstjärnan strålar!
        Klang, kreditorer,
        klang, debitorer!
        Klang! Vad sägen I?"

    I anledning av lagen
och rättegångsbalkens tjugofemte mening
    bör ske upprop på dagen
jämt fjorton dagar mellan var förening —
paragrafen är ren och tydlig,
    hur du bläddrar och söker.
Mellertid märk nu huru prydlig
    bålen skvalpar och röker!
        "Ja," skrek W...zen,
        "nå, fan far i
        filuteri
        och vingleri!
        Hur ska det bli,
    hur går nu med krediten?"
    "Strunt," sa Bacchus, "i den sk...n!
        Den är i putten —
        strunt hela tutten!"
        Men vad sägen I?

    "I anledning av detta
och meo voto, falli-ralli-ralla,"
    ropa W...zen med rätta,
"bär hit en duktig kallsup Uddevalla!"
Vad är sen ditt petitum, broder?
    Vill du ha oss att gråta,
eller vill du i vinets floder
    nu vår broder förlåta?
        "Nej," skrek W...zen,
        "platt inte, nej,
        det händer ej —
        och huru? Hej!"
        Men kära, säj,
    har ni något mer att bjuda?
    Klang! Jag gapar som en ruda.
        Safterna klarna...
        Ädle lagfarna,
        säj, vad säjen I?

    "I anledning av bristen
så finna vi vår Bacchus bör cedera.
    Glaset tomt, tunnan gisten,
och ingen droppa finns i bålen mera —
på ny räkning vår Bacchus borgar,
    och vi borga tillbaka
ur hans kittlar och ur hans korgar
    bästa druvor, som smaka."
        Riktigt, riktigt!
        och ny kredit
        och ny debit —
        bär bara hit
        båd rum och sprit.
    Låt oss våga vad vi kunna
    att upphjälpa Bacchi tunna!
        Töm alla måtten
        rent uti botten!
        Men vad säjen I?

    I närvarande parter,
som i konkursen äga rätt och talan,
    som med dom och lagfarter
knipt rubb och stubb ur själva källarsvalan,
ingen invändning mer att göra?
    Questio an är nu denna,
att vi promt, som vi alla böra,
    fri vår Bacchus bekänna.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror