Movitz skulle bli student

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Ur vägen, ur vägen
Huruledes Movitz gav lärdomssätet på båten och slog sig ned på Tre Remmare i "Skrubben N:r 4".
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 28
Grannas Lasse! Klang på lyran  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Huruledes Movitz gav lärdomssätet på båten och slog sig ned på Tre Remmare i "Skrubben Nr. 4"

Movitz skulle bli student —
han Uppsala betrakta,
börja mumla excellent
grammatica contracta;
    dum och tjock,
    hic, hæc, hoc
han sig genast lärde,
hyrde sig en svarter rock,
Kyronii öl förtärde.

Där satt han som misantrop,
men röder som en vallmo,
vid sin stånka och sitt stop
och konjugera anno.
    Hur han drack,
    ölet stack,
kärlek hjärnan brydde:
Movitz tog sitt pick och pack
och lärdomssätet flydde.

Med en vredgad min han tog
båd Puffendorff och Grotius
och dem bums i väggen slog,
så bister som Stygotius,
    sjöng hurra,
    skrek werda
och åt krögaren panta
lexikon, colloquia
och Zopfens varianta.

Tre studenter, certim tre,
till Stockholm sig utstyra
stanna på Tre Remmare
i skrubben N:o 4,
    Movitz stolt
    i sin kolt,
satt sig där som preses,
drack så bålt, så det var bålt,
och utgav nya theses.

Första thesis blev nu den:
om med moraliteter
enligt är för Bacchi män
att ändra om dieten.
    "Pro" och "Pro",
    "Contra", jo,
"Nej" och "Ja" nu skalla.
Movitz ropte "Posito",
och "Posito" skrek alla.

Andra thesis blev den här:
vad skillnad sig besticker
mellan öl pluraliter
och en person, som dricker.
    "Ratio?" jo...
    "Dubito",
skrek en och orera.
Movitz ropte: "Habeo!"
och kyparn slog i mera.

Tredje thesis skulle ges —
men preses damp av stolen,
och en opponent så hes
damp i kapriolen.
    Fredman kom
    (Filibom!)
med musik och flickor,
och de lärde vände om
som åsnor och borickor.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror