Du har att fordra av mitt sinne

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Har du något i flaskan kvar
Om den snåle och tilltagsne gästen
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 60
Se god dag, min vän, min frände  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om den snåle och tilltagsne gästen

    Du har att fordra av mitt sinne
        vänskap sa du? "Nej,
    nej, vänner har jag nog härinne —
        hit med vin åt mej!"
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra, vill jag minnas —
        svara mig i hast!
    "Allt vad uti ditt våld kan finnas
        uti löst och fast."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra ur min tunna —
        säj, vad vill du ha?
    "Den sista droppan mig förunna
        av ditt mallaga!"
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — välj det bästa —
        säj vad vill du ha?
    "Jo, natt och dag att hos dig gästa,
        supa och må bra."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra vad dig fägnar —
        säj, vad önskar du?
    "Jo men, att få på dina vägnar
        sova hos din fru."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — säj, må göra
        vad dig faller in!
    "Jo men, om du blott orkar höra,
        att din fru blev min."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — säj nu åter,
        säj allt vad du vet!
    "Jo men, du nyckeln mig tillåter
        få till din pulpet."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra. Låt oss dricka —
        följ du din natur!
    "Gutår! Tillåt mig ur din ficka
        ta ditt vackra ur!"
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — säj nu mera
        vad som anstår dig!
    "Jo denna jackan just, ponera
        bättre kläder mig!"
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — dessförinnan
        blir jag ej i fred.
    "Rätt sagt! Till minne av värdinnan
        tar jag denna sked."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Du har att fordra — nu upprepa
        vad dig fägna skull!
    "Jo men, att jag själv fick svepa
        och ta ditt schatull."
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!

    Så vill jag då med dig klarera
        utan list och flärd.
    "Din skål som värd och därtill mera,
        en storståtlig värd!"
    Så, riktigt, häll i dig och svälj
    och tumma din egen butelj!
Klunk i botten och klunka, klunka glas på glas
och prisa din värd och beröm hans kalas!


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror