Ordenshärolder, ta'n edra spiror

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Bacchi härolder med guld och beslag
Om Bacchi första riddarslag
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 2
Se menigheten, hör på trompeten  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

Om Bacchi första riddarslag

Ordenshärolder tan era spiror!
    och Stendecker trumla nu —
bom bom bom bom! Med pukor och liror
    Bacchi fest vi fira sku.
Riddarekapitlets våta gubbar,
    ||: klang! Bacchus dubbar :||
        Lundholm,
    brännvinsbrännarn... Värdig du!

Ordenskapitlet ingen nu rubbe!
    Lundholm han är värdig han:
Hodie mihi, cras tibi, gubbe,
    du uti din stjärna fann.
Riddarn Apelstubbe, tullinspektoren,
    ||: klang, är friboren, :||
        Bacchus,
    bland hans hjältar ålderman.

Hjälte vid tunnan, stå intet flater —
    riddarkåpan knäpp igen!
Patria ubi bene, kamrater,
    står i stjärnan... Ser du den?
Vivat semper Bacchus, glas och buteljer!
    '||: Står du och sväljer, :||
        Österman?
    Österman, stolmakaren.

Främst bland Bacchi hjältar han tråkar,
    hjälper andra i sin mull;
men när som klotet käglorna råkar,
    dimper kägelkungen kull.
Veni, vidi, vici, står uti stjärnan.
    '||: Klang! Bacchus ärna'n :||
        längesen.
    Vivat Bacchus och var full!

Riddaren Bacchus ville betrakta...
    Sockerbagar Halling stå!
Puka, Stendecker, intet så sakta —
    lyft upp pinnarne och slå!
Aut Caesar aut nihil hans valspråk bliver.
    ||: Klang! Bacchus giver :||
        Halling
    tappen till att suga på.

Än finns en stjärna, målad och prickad,
    för tullskrivaren Agrell.
Promt till Norrköping varder han skickad,
    som Mercurius kvick och snäll.
Semper adsum! riddarns valspråk heter...
    ||: Pukor, trumpeter, :|
        pukor!
    Nu Kapitlet slöts i kväll.


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror