Parterna syns kring Bacchus så röder

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Som nu och emedan
Parternas inställelse på proklama-dagen
av Carl Michael Bellman

ur Fredmans sånger, n:o 50
Utterqvist - ja!  →
På Wikipedia finns en artikel om Carl Michael Bellman.

  
Om handlingarna rörande Bacchi konkurs
4. Parternas inställelse på proklama-dagen

Parterna syns kring Bacchus så röder —
domare sitta desamma som sist:
var en sin arm på ölbägaren stöder
under templets förgyllda list.
    Du, där längst in i vrån,
    vad heter du, min son,
vad heter du, min son, som dig föder och göder?
    "Utterqvist! — jo, så heter jag, bröder!"
    Vivat, vivat bror Utterqvist!

Ni där, betjänter, äldsta på staten,
hör, är det fredag, eller torsdag i dag?
"Nej, det är måndag", gissar kamraten.
Klang, fri måndag och lustigt lag!
    Du där, med halva skon,
    vad heter du, patron,
vad heter du, patron, du, som skövlar faten?
    "Jag heter W...z och skumpar för maten,
    och instanserna känner jag."

Än då den där, fullmäktig ty värre
för mor på Wismar vid Danto staket?
"Min principal så väl som min herre
prima regula juris vet."
    Än namnet då?... Sitt ner!
    "Det angår inte er."
Den blånan under ögat, i pannan det ärre...
    "Bland advokater, fast bland de smärre
    liksom ni, likså tjock och fet."

Klang då, gutår! Låt klockorna klämta!
Domarna gäspa och himlen är blå.
Ännu en bål med fluidum hämta
och låt parterna bara gå!
    "Varthän då, med förlov?"
    Ponera Kastenhof —
ponera vid en bål att där svettas och flämta?
    "Alldeles rätt och, utan att skämta,
    sen en kallsup där ovanpå!"


Fredmans sånger av Carl Michael Bellman

Företal och Signatur | Personerna, som nämnas i Fredmans sånger | 1. Bacchi härolder med guld och beslag | 2. Ordenshärolder, ta'n edra spiror | 3. Se menigheten, hör på trompeten | 4. Hör pukor och trumpeter | 5. Så ofta jag äger ledighet | 5a. Så vandra våre store män | 5b. Se svarta böljans vita drägg | 5c. Så slår min Glock nu locket till | 6. Hör klockorna med ängsligt dån | 7. Kärlek och Bacchus helgas min skål | 8. Ack, om vi hade, go vänner, en så | 9. Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd | 10. Supa klockan över tolv | 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien | 12. Venus, Minerva | 13. Lokatten, Lokatten, min frände, gutår! | 14. Hade jag sextusende daler | 15. Kom, sköna källarflickor | 16. Är jag född, så vill jag leva | 17. I januari månad, gutår! | 18. Snart är jag ryckt ur tidens sköte | 19. Ack, döden är en faslig björn | 20. Mina björnar, samlen Eder | 21. Så lunka vi så småningom | 22. Ack, hör ett roligt giftermål | 23. Så slutas våra sorgedar | 24. Bort vid en grind uti en skog | 25. Cornelius levde femti år | 26. Ur vägen och vik | 27. Ur vägen, ur vägen | 28. Movitz skulle bli student | 29. Grannas Lasse! Klang på lyran | 30. Hör, trumpetarn, alarm! | 31. Opp Amaryllis | 32. Träd fram, du nattens gud | 33. Magistraten uti Tälje fiker | 34. På Gripsholm är alltför roligt | 35. Gubben Noak | 36. Gubben Loth och hans gamla fru | 37. Glada bröder, när vi dricka | 38. En Potifars hustru med sköna manér | 39. Allt förvandlas, allt går omkull |40. Ahasverus var så mäktig | 41. Joakim uti Babylon | 42. Judith var en riker änka | 43. Adams skål, vår gamla far | 44. Gamla bror Jockum, klang vid denna rågan | 45. Om ödet mig skull' skicka | 46. Hur du dig vänder | 47. Bacchus snyfta, grät och stamma | 48. November, den femtonde dagen | 49. Som nu och emedan | 50. Parterna syns kring Bacchus så röder | 51. Utterqvist - ja! | 52. Närvarande vid fluidum | 53. Som av handlingarne, bröder | 54. I närvarande parter | 55. Mollberg höll flaskan | 56. När jag har en plåt att dricka | 57. Sjung och läs nu Bacchi böner | 58. Nej, fåfängt! Vart jag ser | 59. Har du något i flaskan kvar | 60. Du har att fordra av mitt sinne | 61. Se god dag, min vän, min frände | 62. Aldrig ett ord! | 63. Mäster Petrus från det helga höga | 64. Fjäriln vingad syns på Haga | 65. Så ser jag ut vid stranden, min bror