Sida:Östgötars minne.djvu/765

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Personalregister

öfver alla i detta arbete upptagne studerande Östgötar.

Siffrorna i registret hänvisa till personernas nummer, satta framför hvarje namn samt dessutom angifna i öfversta hörnet å hvarje sida. Ett T utmärker, att personen återfinnes i »Tillägg och rättelser.» Bil. betecknar Bilagan.

Aflagda släktnamn, hvilka i texten anförts inom parentes, äro här nedan äfven upptagna med hänvisande genom ett streck (—) till det senare namnet och dess nummer.

För personer med samma släktnamn och lika förnamnsinitialer har enligt regel årtalet för inskrifning som student angifvits.
Abelin, A. F............. [5761]

Abelin, C. R. Z.......... [6967]

Abelin, G. R............. [5477]

Abelin, H. A............. [5410]

Abelin, H. V............. [5581]

Abelin, Z. C. J.......... [5357]

Abrahamsson, A. V.... [5278]

Abrahamsson, G.......[ 6963]

Abrahamsson, I.......... [5586]

Abrahamsson, J....... [4221]

Abraharasson-Lychner [5295]

Acharius, A. V. M. ... [5546]

Acharius, E. G. F....... [5588]

Acharius, L. G.......... [4318]

Ackerman, O............. [3017]

Adamsen—Cnattingius [4019]

Adamsson, C. P.......... [5869]

Adelgren—Adlerz ...... [3958]

Adelgren, C. F.......... [3085]

Adelius, M................ [1252]

Adelsvärd, A. R. A.... [5681]

Adelsvärd, A. T....... [4776]

Adelsvärd, E D....... [4775]

Adelsvärd, E. S.......... [5105]

Adelsvärd, F. V....... [5499]

Adelsvärd, Gust. A. ... [4002]

Adelsvärd, Gör. A. ... [4001]

Adelsvärd, J............. [1623]

Adler, P. G............. [4563]

Adlerberg, G............. [978]

Adlerberg, S............. [977]

Adlerbeth, J............. [4092]

Adlermarck, L.......... [1131]

Adlerstråhle, F. E. L. [5332]

Adlerz, C. E............. [5282]

Adlerz, E................ [6615]

Adlerz, G. A............. [6751]

Adlerz, H. E. T....... [6624]

Adlerz, J. A............. [3958]

Adlerz, J. E............. [5377]

Adolfsson, C. O. H. ... [7343]

Adolfsson, D............. [2461]

Adolfsson—Friné ...... [7032]

Adsarant—Arvidi ...... [1118]

Aggrelius—Vallius...... [891]

Agrceus, J. G:i ......... [876]

Agrelius—Agrell......... [1985]

Aurelius, C. P.......... [4754]

Agrelius, J. J:æ......... [1410]

Agrelius, O. M.......... [5722]

Agrell, J................ [1985], T

Agrivillius, P. J:æ...... [187]

Ahlberg, A................ [2473]

Ahlberg, P. A.......... [5725]

Ahlbom, L............... [3264]

Ahlborg—Alilborij...... [3892]

Ahlborg, P................ [3098]

Ahlborij, L. P.......... [3892]

Ahlford, A. T....... [6875], T

Ahlfort, C. H............. [4021]

Ahlfort, D................ [6869]

Ahlfort, E. A............. [3129]

Ahlgren, A. (1719)...... [1917]

Ahlgren, A. (1753)...... [2903]

Ahlgren, F................ [2904]

Ahlgren, N................ [2954]

Ahlm, C. G............. [4228]

Ahlqvist, A. M.......... [4772]

Ahlstedt, A. F.......... [5942]

Ahlstedt, G. H......... [3783]

Ahlstedt, J. L.......... [4730]

Ahlström, G. A.......... [6782]

Ahlström, P. F.......... [5921]

Ahlström, U. J.......... [5673]

Ahnström, A. J. H. ... [7206]

Ajalinus, A. P:i..................[409]

Ajalinus, P. A:sa ............[913]

Ajalinus, S. A:se..................[914]

v. Aken, F. G....................[5614]

Alborg, K. O. R. A:son [6613]

Alenius, A. G....................[3634]

Alers, J. J:is ......... [270], T

Alexandersson, A..............[7022]

Alfort, A. F..........................[4072]

Alfving, N................................[2143]

Alfving, P. J.......... [3019], T

Algier, J. A:«........................[1097]

Alin, K. J....................[6541]

Alinus, C. J:s........................[1270]

Alinus, G. J:s........................[1187]

Alinus, J. C:i........................[488]

Allard, F. G..........................[6020]

Allard, F. M..........................[7256]

Allard, J. H..........................[7046]

Allvin, G. H..........................[7396]

Almén, J................... [5091]

Almgren, S. L:i..................[531]

Alnander, J..........................[1759]

Alnander, S..........................[2812]

Alreik, A................................[4490]

Alsenius— Alzinius ... [915]

Alson, A......................................[6032]

Alson, A. V. E....................[7065]

Alson, J. M. A....................[7041]

Alstadius—Tollstadius [699]

Allin, P......................................[2421]

Alvin, A. R..........................[6357]

Alvin, G. A..........................[6959]

Alvin, R. O. R....................Bil.

Alvinzi, J. S..........................[6693]

Alzinius, J. P:i ..................[915]


― 723 ―