Sida:Östgötars minne.djvu/765

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Personalregister

öfver alla i detta arbete upptagne studerande Östgötar.

Siffrorna i registret hänvisa till personernas nummer, satta framför hvarje namn samt dessutom angifna i öfversta hörnet å hvarje sida. Ett T utmärker, att personen återfinnes i »Tillägg och rättelser.» Bil. betecknar Bilagan.

Aflagda släktnamn, hvilka i texten anförts inom parentes, äro här nedan äfven upptagna med hänvisande genom ett streck (—) till det senare namnet och dess nummer.

För personer med samma släktnamn och lika förnamnsinitialer har enligt regel årtalet för inskrifning som student angifvits.
Abelin, A. F............. 5761

Abelin, C. R. Z.......... 6967

Abelin, G. R............. 5477

Abelin, H. A............. 5410

Abelin, H. V............. 5581

Abelin, Z. C. J.......... 5357

Abrahamsson, A. V.... 5278

Abrahamsson, G....... 6963

Abrahamsson, 1.......... 5586

Abrahamsson, J....... 4221

Abraharasson-Lychner 5295 Acharius, A. V. M. ... 5546

Acharius, E. G. F....... 5588

Acharius, L. G.......... 4318

Ackerman, 0............. 3017

Adamsen—Cnattingius 4019

Adamsson, C. P.......... 5869

Adel gren—Ad lerz ...... 3958

Adelgren, C. F.......... 3085

Adelius, M................ 1252

Adelsvärd, A. R. A.... 5681

Adelsvärd, A. T....... 4776

Adelsvärd, E D....... 4775

Adelsvärd, E. S.......... 5105

Adelsvärd, F. V....... 5499

Adelsvärd, Gust. A. ... 4002 Adelsvärd, Gör. A. ... 4001

Adelsvärd, J............. 1623

Adler, P. G............. 4563

Adlerberg, G............. 978

Ad lerberg, S............. 977

Adlerbeth, J............. 4092

Adlermarck, L.......... 1131

Adlerstråhle, F. E. L. 5332

Adlerz, C. E............. 5282

Adlerz, E................ 6615

Adlerz, G. A............. 6751

Adlerz, H. E. T....... 6624

Adlerz, J. A............. 3958

Adlerz, J. E............. 5377

Adolfsson, C. O. H. ... 7343

Adolfsson, D............. 2461

Adolfsson—Friné ...... 7032

Adsarant—Arvidi ...... 1118

Aggrelius—Vallius...... 891

Agrceus, J. G:i ......... 876

Agrelius—Agrell......... 1985

Aurelius, C. P.......... 4754

Agrelius, J. J:re......... 1410

Agrelius, O. M.......... 5722

Agrell, J................ 1985, T

Agrivillius, P. J:«...... 187

Ahlberg, A................ 2473

Ahlberg, P. A.......... 5725

Ahlbom, L............... 3264

Ahlborg—Alilborij...... 3892

Ahlborg, P................ 3098

Ahlborij, L. P.......... 3892

A h Iförd, A. T....... 6875, T

Ahlfort, C. H............. 4021

Ahlfort, D................ 6869

Ahlfort, E. A............. 3129

Ahlgren, A. (1719)...... 1917

Ahlgren, A. (ms)...... 2903

Ahlgren, F................ 2904

Ahlgren, N................ 2954

Ahlm, C. G............. 4228

Ahlqvist, A. M.......... 4772

Ahlstedt, A. F.......... 5942

AhlMtedt, G. H......... 3783

Ahlstedt, J. L.......... 4730

Ahlström, G. A.......... 6782

Ahlström, P. F.......... 5921

Ahlström, U. J.......... 5673

Ahnström, A. J. H. ... 7206

Ajalinus, A. P:i..................409

Ajalinus, P. A:sa ............913

Ajalinus, S. A:se..................914

v. Åken, F. G....................5614

Ålborg, K. O. R. A:son 6613

Alenius, A. G....................3634

Alers, J. J:is ......... 270, T

Alexandersson, A..............7022

Alfort, A. F..........................4072

Alfving, N................................2143

Alfving, P. J.......... 3019, T

Algier, J. A:«........................1097

Alin, K. J....................6541

Alinus, C. J:s........................1270

Alinus, G. J:s........................1187

Alinus, J. C:i........................488

Allard, F. G..........................6020

Allard, F. M..........................7256

Allard, J. H..........................7046

Allvin, G. H..........................7396

Almén, J................... 5091

Almgren, S. L:i..................531

Alnander, J..........................1759

Alnander, S..........................2812

Alreik, A................................4490

Alsenius— Alzinius ... 915

Alson, A......................................6032

Alson, A. V. E....................7065

Alson, J. M. A....................7041

Alstadius—Tollstadius 699

Allin, P......................................2421

Alvin, A. R..........................6357

Alvin, G. A..........................6959

Alvin, R. O. R....................Bil.

Alvinzi, J. S..........................6693

Alzinius, J. Pri ..................915

- 723 -