Wikisource:Huvudsida/Utvald illustration

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vecka 21

vecka 1[redigera]

Påfågelfjäder

Fig. 53. Påfogelfjäder i ungefär två tredjedelar af den naturliga storleken, omsorgsfullt tecknad af hr Ford. Det genomskinliga bältet representeras af det yttersta hvita bältet, som är inskränkt till skifvans öfre sida.
Illustration i kapitel 13 Sekundära könskarakterer hos foglarne. i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin


vecka 2[redigera]


vecka 3[redigera]

Ek-stock

Ek-stock från ett torp under Jätsbergs gård vid sjön Åsnen.
Illustration i Kapitel I. Land och folk i Wärend och Wirdarne del 1 av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius


vecka 4[redigera]

Pheniciskt fartyg.

36. Pheniciskt fartyg.
Illustration ur kapitlet Det pheniciska sjöväldet i Illustrerad Verldshistoria av Harald Hjärne.


vecka 5[redigera]

När hon skulle gå ut ur kyrkan, skyndade sig prinsen fram till dörren

När hon skulle gå ut ur kyrkan, skyndade sig prinsen fram till dörren.
Teckning av Carl Larsson från Karin Spjälkjol


vecka 6[redigera]

Tragelaphus scriptus

Fig. 68. Tragelaphus scriptus, hane (från Knowsley-menageriet).
Illustration i kapitel 18 Sekundära könskarakterer hos däggdjur i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin


vecka 7[redigera]

18. Den döde plöjer, sår, skördar och tröskar på fältet Aalu i underjorden.

18. Den döde plöjer, sår, skördar och tröskar på fältet Aalu i underjorden.
(Dödsbokens 110:de kap.)
Illustration ur kapitlet Egypten, Religion i Illustrerad Verldshistoria av Jens Lieblein.


vecka 8[redigera]

Jacques de Monvel, såsom Memnon i tragedien "Irène"


Jacques de Monvel, såsom Memnon i tragedien "Irène". Efter en fransk teckning.
Illustration ur Svenska teatern under Gustaf III:s dagar i Svenska teatern av Nils Personne


vecka 9[redigera]

Krag- eller löfsalsfogeln, Chlamydera maculata, med sin löfsal

Fig. 46. Krag- eller löfsalsfogeln, Chlamydera maculata, med sin löfsal (efter Brehm).
Illustration i kapitel 13 Sekundära könskarakterer hos foglarne. i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin


vecka 10[redigera]

Aphrodite (Venus) från Melos.

189. Aphrodite (Venus) från Melos.
Illustration ur kapitlet Greklands konst. Andra perioden i Illustrerad Verldshistoria


vecka 11[redigera]

Gammel-Erik kom farandes som en virvelvind och högg skepparen i kragen

Gammel-Erik kom farandes som en virvelvind och högg skepparen i kragen
Teckning av Carl Larsson från Skepparen och Gammel-Erik


vecka 12[redigera]

Tummetott.

Tummetott.
Teckning av John Bauer i kapitel 1 Pojken i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf


vecka 13[redigera]

Grönländskt fjordlandskap på ostkusten.

Grönländskt fjordlandskap på ostkusten.
Illustration av Otto Sinding ur kapitlet Begåfning, Formsinne, Musik i Eskimålif av Fridtjof Nansen


vecka 14[redigera]

Vildgäss tavla av Bruno Liljefors.

Vildgäss.
Målning av Bruno Liljefors i kapitel 1 Pojken i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf


vecka 15[redigera]

norsk bondgård, tidig vår vid snösmältningen


vecka 16[redigera]


vecka 17[redigera]


vecka 18[redigera]

50. Ruin af templet i Borsippa (Bisr-i-Nimrud).

50. Ruin af templet i Borsippa (Bisr-i-Nimrud).
Illustration ur kapitlet Sanherib. Merodach Baladans och Hiskias resning i Illustrerad Verldshistoria av Harald Hjärne.


vecka 19[redigera]


vecka 20[redigera]


vecka 21[redigera]

Egyptiskt skepp från 5:te dynastiens tid (omkr. år 2,700 f. Kr.)

8. Egyptiskt skepp. Från 5:te dynastiens tid (omkr. år 2,700 f. Kr.).
Illustration ur kapitlet Egypten, Författning, seder och samhällsinrättningar i Illustrerad Verldshistoria av Jens Lieblein.


vecka 22[redigera]

Ursäkta herr föreståndare, får jag litet mera mat?

»Ursäkta herr föreståndare, får jag litet mera mat?»
Illustration av James Mahoney ur första kapitlet av Oliver Twist av Charles Dickens


vecka 23[redigera]

(Inuit i kajak) huvudet vänt halvt bakåt för att speja efter vågen

— — "Hufvudet vändt halft bakåt för att speja efter vågen." — —
Illustration av Otto Sinding ur kapitlet Kajaken och kajakredskapen i Eskimålif av Fridtjof Nansen


vecka 24[redigera]

Norske folke- og huldre-eventyr - Østenfor Sol og vestenfor Maane - 3.jpg

Öster om solen och vester om månen.
Teckning av Otto Sinding till sagan Öster om solen och vester om månen i Norska folksagor och huldre-sägner


vecka 25[redigera]

Ankomsten till fäbodvallen

Ankomsten till fäbodvallen.
Illustration i kapitel 40 En dag i Hälsingland i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf


vecka 26[redigera]

Huvud av Mandrillhane

Fig. 67. Hufvud af mandrillhanen (efter Gervais, Hist. Nat. des Mammifères).
Illustration i kapitel 18 Sekundära könskarakterer hos däggdjur i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin


vecka 27[redigera]

Kungl. Operan. Scen ur andra akten af "Målaren och modellerna".

Kungl. Operan. Scen ur andra akten af "Målaren och modellerna". Efter lavering af Gustaf Nyblæus i Nationalmuseum.
Illustration i Kungliga teatern under Karl Pukes styrelse i Svenska teatern av Nils Personne


vecka 28[redigera]

Herremansbruden.

Herremansbruden.
Teckning av Erik Werenskiold i Herremansbruden i Sagobok för barn


vecka 29[redigera]

Galapagosfinkar

1. Geospiza magnirostris. 2. Geospiza fortis. 3. Geospiza parvula. 4. Certhidea olivacea.
Illustration i sjuttonde kapitlet: Galapagos-öarne av En naturforskares resa omkring jorden av Charles Darwin


vecka 30[redigera]

Barken Det goda Företaget på floden Angara.

Barken Det goda Företaget på floden Angara.
Illustration i sextonde kapitlet av Resa i Sibirien av Christopher Hansteen


vecka 31[redigera]

5. Amonhotep III. Efter en teckning i hans graf.

5. Amonhotep III. Efter en teckning i hans graf.
Illustration ur kapitlet Det nya riket i Illustrerad Verldshistoria av Jens Lieblein.


vecka 32[redigera]

Gycklare med björn och apor.


Gycklare med björn och apor. Efter en miniatyr från 1200-talet i British museum.
Illustration ur Teatern i Sverige före Gustaf III i Svenska teatern av Nils Personne


vecka 33[redigera]

Kräftfångst.

Kräftfångst.
Akvarell ur Ett hem av Carl Larsson.


vecka 34[redigera]


vecka 35[redigera]

»Nå, pysen, hur är det fatt?»

»Nå, pysen, hur är det fatt?»
Illustration av James Mahoney ur femte kapitlet av Oliver Twist av Charles Dickens


vecka 36[redigera]

“Rätt som det var, slog han händerna för ögonen och började vagga fram och tillbaka.”

“Rätt som det var, slog han händerna för ögonen och började vagga fram och tillbaka.”
Illustration av Albert Engström ur första kapitlet i Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf


vecka 37[redigera]

Faksimil av avriven papperslapp

Illustration ur Sherlock Holmes-novellen Det ödesdigra brevfragmentet av Arthur Conan Doyle


vecka 38[redigera]

Falu gruva.

Falu gruva. Efter teckning av J. F. Martin.
Illustration i kapitel 30 Brorslotten i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf


vecka 39[redigera]

Orchestia Darwinii

Fig. 7. Orchestia Darwinii (efter Fritz Müller), visande de båda hanformernas olika bildade gripklor.
Illustration i kapitel 9 Sekundära könskarakterer inom djurrikets lägre klasser i Menniskans härledning och könsurvalet av Charles Darwin


vecka 40[redigera]

Lejonporten i Mykenä

73. Lejonporten i Mykenä.
Illustration ur kapitlet Greklands äldste inbyggare i Illustrerad Verldshistoria


vecka 41[redigera]

En naturforskares resa omkring jorden illustration sida 342.png

Amblyrhynchus cristatus.
a. En tand i naturlig storlek och förstorad.
Illustration i sjuttonde kapitlet: Galapagos-öarne av En naturforskares resa omkring jorden av Charles Darwin


vecka 42[redigera]


vecka 43[redigera]

1. Ruiner af Sethos I:s tempel i Thebe.

1. Ruiner af Sethos I:s tempel i Thebe.
Illustration ur kapitlet Egypten, Inledning i Illustrerad Verldshistoria av Jens Lieblein.


vecka 44[redigera]

Jenny Lind såsom Lucie.

Jenny Lind såsom Lucie. Efter litografi.
Illustration ur åttonde delen av Svenska teatern av Nils Personne


vecka 45[redigera]

Per Gynt av Peter Nicolai Arbo

Per Gynt, teckning av Peter Nicolai Arbo i Norska folksagor och huldre-sägner


vecka 46[redigera]

»Tag fast tjufven!»

»Tag fast tjufven!»
Illustration av James Mahoney ur tionde kapitlet av Oliver Twist av Charles Dickens


vecka 47[redigera]

Coeffure moderne de fantaisie

Coeffure moderne de fantaisie
Illustration ur Coeffurer av Candid från 1781


vecka 48[redigera]


vecka 49[redigera]

Flickungen klippte med en guldsax.

Flickungen klippte med en guldsax.
Teckning av Carl Larsson från Isbjörnen Kung Valemon


vecka 50[redigera]

Swanteatern i London. Efter en handteckning från 1596.

Swanteatern i London. Efter en handteckning från 1596.
Illustration ur Teatern i Sverige före Gustaf III i Svenska teatern av Nils Personne


vecka 51[redigera]

Scrooge och bokhållaren på kontoret

Illustration av Fred Barnard i kapitel 1 Marley's ande i En julsång på prosa av Charles Dickens


vecka 52[redigera]


vecka 53[redigera]

Karr och Gråfäll i Fridskogen.

Karr och Gråfäll i Fridskogen.
Teckning av Axel Borg i kapitel 22 Karrs och Gråfälls saga i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf