Svenska Parnassen/II

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Svenska Parnassen
ett urval ur Sveriges klassiska literatur. andra bandet
av Ernst Meyer


[ titel ]

SVENSKA PARNASSEN

ETT URVAL
UR
SVERIGES KLASSISKA LITERATUR
UTGIFVET
AF
Dr ERNST MEYER,
DOCENT I LITERATURHISTORIA VID UPSALA UNIVERSITET.
ANDRA BANDET.

HEDVIG CHARLOTTA NORDENFLYCHT. – GUSTAF PHILIP CREUTZ. – GUSTAF FREDRIK GYLLENBORG. – OLOF BERGKLINT. – CARL von LINNÉ. – ANDERS JOHAN von HÖPKEN. – CARL GUSTAF TESSIN. – LUSTSPEL (CARL GYLLENBORG. – REINHOLD GUSTAF MODÉE). – DEN HISTORISKA OCH POLITISKA VISAN.
STOCKHOLM
FAHLCRANTZ & Co.


[ tryckort ]

STOCKHOLM
IVAR HÆGGSTRÖMS BOKTRYCKERI 1889.


[ innehåll ]

INNEHÅLL.


HEDVIG CHARLOTTA NORDENFLYCHT.

Sid. Sid.
Lefnadsteckning 3
Religiösa och moraliska dikter:
Ode öfver Exodus 11
Förnöjelse öfver det sälla eviga 14
Ode öfver ett godt hjerta 16
Ståndsbetraktelse 22
En rätt svensk soldat 25
Siskan och Näktergalen 27
Skönhetens bräcklighet 27
 
Visor och qväden:
Dorillas qväde 29
Vår-ro 31
Höst-ro 33
Lefnadsbeslut 35
Sorgeqväde 36
Nöje i enslighet 38
Vår-oro 39
Ett pressadt hjertas klagan. 40
Herdesånger 42
Apollo och Daphne 45
Öfversättning 46
Ett förolämpadt hjertas seger. 47
Klagan öfver Critons död 48
Mitt öde 48
Lugnet 49
Ensligheten 50
Till Fischerström 52

GUSTAF PHILIP CREUTZ.

Sid. Sid.
Lefnadsteckning 57
Atis och Camilla 61
Daphne 86
Sommarqväde 92
Begärelsers bedräglighet 98
Saga. 101

GUSTAF FREDRIK GYLLENBORG.

Sid. Sid.
Lefnadsteckning 109
Ur »Mitt lefverne» 117
Satir öfver mina vänner 132
Verldsföraktaren 140
Ode öfver själens styrka 149
Menniskans Nöjen och Elände. 154
Ode till naturen 171
Vinterqväde 174
 
Fabler:
Vargen och hunden 184
Kon, geten och fåret i förbund med lejonet 186
Lammet och vargen 186
Biet, humlan och bromsen 187
Stora rådet, hållet af råttorna 189
Apans dom mellan vargen och räfven 190
Jagthyndan och hennes afföda 191
Lejonet och bromsen 192
Katten förvandlad till qvinna 193
Vargen och storken 195
Räfven med stympad svans 195
Den igenfunna skatten 196
Törnrosen och nässlan 197
Hönan, som värpte gullägg 198
Åsnan och knähunden 198
Råttans inträde i verlden 199
[ innehåll ]

OLOF BERGKLINT.

Sid. Sid.
Lefnadsteckning 203
Den blinde 206
Ode öfver motgång 217
Ode öfver vänskapen 219
Skaldebref 220
Bannebref 222
Oförmodad sanning 227
CARL von LINNÉ.
Sid. Sid.
Inledning 231
Om märkvärdigheter uti insekterna 238
ANDERS JOHAN von HÖPKEN.
Sid. Sid.
Inledning 252
Äreminne öfver Tessin. 253

CARL GUSTAF TESSIN.

Sid. Sid.
Inledning 279
Tal till riksens ständer 1747 279
Ur »En gammal mans bref till en ung prins» 287
Ett hundrade vargar 291

LUSTSPEL.

Sid. Sid.
Inledning 295
Carl Gyllenborg: Svenska sprätthöken 305
R. G. Modée: Fru Rangsjuk 388

DEN HISTORISKA OCH POLITISKA VISAN.

Sid. Sid.
Inledning 469
A. Odel: Sinclairvisan 478
Carl XII:s krigssång 498
O. Carelius: Hönsgummans visa 500