De tre musketörerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
De tre musketörerna
av Alexandre Dumas den äldre
Översättare: Tom Wilson


[ titel ]

DE TRE MUSKETÖRERNA

AV

ALEXANDER DUMAS

ÖVERSÄTTNING FRÅN ORIGINALET AV TOM WILSONSTOCKHOLM

NORDISKA FÖRLAGET

[ tryck ]

JUNI 1911

EHRNFRIED NYBERGS BOKTRYCKERI, STOCKHOLM

  Företal
1 Herr d'Artagnan den äldres tre gåvor
2 Herr De Trevilles väntrum
3 Audiensen
4 Athos’ axel, Porthos’ gehäng och Aramis’ näsduk
5 Konungens musketörer och kardinalens gardister
6 Hans majestät konung Ludvig den trettonde
7 Musketörernas husliga liv
8 En hovintrig
9 D’Artagnans rätta egenskaper börja visa sig
10 En råttfälla i sjuttonde seklet
11 Intrigen knyter sig
12 George Villiers, hertig av Buckingham
13 Herr Bonacieux
14 Mannen från Meung
15 Civila och militärer
16 Huru storsigillbevararen Seguier mer än en gång sökte efter klockan för att ringa, som han brukat göra förr
17 Makarna Bonacieux
18 Älskaren och mannen
19 Fälttågsplaner
20 Resan
21 Grevinnan Winter
22 Baletten La Merlaison
23 Mötet
24 Paviljongen
25 Porthos
26 Aramis’ teologiska disputation
27 Athos’ hustru
28 Återfärden
29 På jakt efter utrustning
30 Mylady
31 Engelsmän och fransmän
32 En prokuratorsmiddag
33 Kammarjungfrun och matmodern
34 Aramis’ och Porthos’ utrustning
35 Alla kattor äro grå i mörkret
36 Hämndtankar
37 Myladys hemlighet
38 Huru Athos utan allt besvär erhöll sin utrustning
39 En syn
40 En förfärlig uppenbarelse
41 La Rochelles belägring
42 Anjouvinet
43 Värdshuset Röda Duvslaget
44 Om nyttan av spisrör
45 En äktenskaplig scen
46 Bastionen Saint-Gervais
47 Musketörernas rådplägning
48 En familjeaffär
49 Olycksöde
50 En broders samtal med sin syster
51 Officer!
52 Första dagen av fångenskapen
53 Andra dagen av fångenskapen
54 Tredje dagen av fångenskapen
55 Fjärde dagen av fångenskapen
56 Femte dagen av fångenskapen
57 Ett lån från den klassiska tragedien
58 Flykten
59 Vad som hände i Portsmouth den 23 augusti 1628
60 I Frankrike
61 Karmeliterklostret i Bethune
62 Två slags avgrundsandar
63 Vattendroppen
64 Mannen i röda kappan
65 Domen
66 Avrättningen
  Avslutning
  Epilog