Boken om vårt land

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Boken om vårt land
av Zacharias Topelius
Kapitel 1  →
Ursprungligen publicerad 1875. På Wikipedia finns en artikel om Boken om vårt land.


Innehåll[redigera]

Första läsningen. Landet.[redigera]

1. Morgonsång
2. Hemmet
3. Fäderneslandet
4. Ditt land
5. Konungens gåvor
6. I farans stund
7. Land och folk
8. Vårt land och världen
9. Sjömannens hemlängtan
10. Vårt lands begynnelse
11. Havsjungfrun
12. Östersjön
13. Ålandsvisa
14. Finlands höjder och dalar
15. Landskapen
16. Lapplands fjäll
17. Enare sjö
18. Luppiovaara och Aavasaksa
19. Uleå älv
20. Kallan kari
21. Storkyrå
22. Kusten av Satakunta
23. Liv på Åland
24. Jordras i Uskela
25. Kuustö ruiner
26. Fyrbåken vid Hangö
27. Pyynikki, Nokia fors och Kyröskoski
28. Paikkari torp
29. Finska ödemarker
30. Päijännes vattendrag
31. Saima
32. Punkaharju
33. Imatra
34. En natur-revolution
35. Ladoga
36. Om Finlands klimat
37. På blank is
38. Sommarnattens klarhet
39. Svanen
40. Om att förutsäga väder
41. Granitbrottet i Pytterlaks
42. Ruskeala marmorbrott
43. Finlands järn
44. Lapplands guld
45. Om växternas utbredning
46. Skogen
47. Skogselden
48. Åker och äng
49. En frostnatt
50. Tålamod och försakelse
51. Om ätbara svampar
52. Om trädgårdar och kryddgårdar
53. Vänner och fiender
54. Den finska hästen
55. Ladugården
56. Finska vallvisor

Andra läsningen. Folket.[redigera]

57. Om Mattias Castrén
58. Om finska folkstammen
59. Om bjarmerna
60. Tschudiska folkvisor
61. Om lapparna
62. Lappens ren
63. Lappska sagor
64. Päiviösläkten
65. Lappska folkvisor
66. Lappgossens visa
67. Om esterna
68. Esternas Kalevipoeg
69. Estniska folkvisor
70. Om Finlands folk
71. Matti
72. Om finska språket
73. Lippo och Tapio
74. Räven och haren
75. Folksägner om jättarna
76. Möten med jättar
77. Skämtsagor
78. Finska folksången
79. Finska folkvisor
80. Finska ordspråk
81. Finska gåtor
82. Folktro och vidskepelse
83. Om karelarna
84. Savolaxarna
85. Två runosmeder
86. Om tavasterna
87. Mästerskytten Mårten Kitunen
88. Om Finlands svenska befolkningen
89. Om svenska språket
90. Skärdgårsbor i sydvästra Finland
91. Nylänningarna
92. Österbottningarna
93. Ryssarna i Finland
94. Om andra, som inflyttat till Finland

Tredje läsningen. Hednegudar och hjältesagor.[redigera]

95. Om de hedniska finnarnas gudar
96. Om Kalevala och Elias Lönnrot
97. Världens skapelse
98. Åkerbrukens begynnelse
99. Eldens ursprung
100. Järnets ursprung
101. Väinömöinen och Joukahainen
102. Väinömöinens första Pohjolafärd
103. Ilmarinen smider Sampo
104. Lemminkäinens äventyr
105. Lemminkäinens ofärd
106. Väinömöinen i Tuomela
107. Ilmarinen vinner Pohjolas mö
108. Sagan om Kullervo
109. Striden om Sampo
110. Väiömöinens sång
111. Striden om ljusen
112. Väinömöinen och Jesusbarnet

Fjärde läsningen. Berättelser från Finlands katolska tid.[redigera]

113. Om stenålderns folk
114. Om Finnarna under hedendomen
115. Om svenskarna
116. Om konung Erik den helige
117. Första korståget till Finland
118. Konung Erik och biskop Henrik
119. Biskop Henriks död
120. Om biskop Tomas
121. Tavastland kristnas
122. Karelen kristnas
123. Om ryska rikets begynnelse
124. Matts Kurk och birkkarlarna
125. Huru ödemarkerna blevo bebyggda
126. Om biskop Hemming
127. Kalmarunionen
128. Om biskop Magnus Tavast
129. Om den katolska läran
130. Om Åbo domkyrka
131. Om Nådendals kloster
132. Om de fyra stånden i Finland
133. Om Viborgs smäll
134. Om Kristian tyrann
135. Om Gustav Vasa
136. Junker Tomas och Erik Fleming
137. Biskop Arvid Kurk

Femte läsningen. Berättelser från Finlands krigiska tid.[redigera]

138. Om Luthers reformation
139. Konung Gustavs styrelse
140. Biskop Mikael Agricola
141. Hertig Johan av Finland
142. Konung Erik och finnarna
143. Om Karin Månsdotter
144. Pontus Delagardie och hans tid
145. Klas Fleming och Klubbekriget
146. Hertig Karl och Arvid Stålarm
147. Om Johan Fleming
148. Om Konung Karl IX
149. Om Sigfrid Forsius
150. Om konung Gustav Adolf
151. Slaget vid Breitenfeld
152. Finnarna vid Würtzburg
153. Övergången av Lech
154. Slaget vid Lützen
155. Drottning Kristina
156. Grevens tid och Åbo akademi
157. Karl X Gustav och Arvid Wittenberg
158. Konung Karl XI:s tid
159. Stora hungersnöden
160. Tolfte Karl och slaget vid Narva
161. Vägen vig Pultava
162. Viborgs fall
163. Slaget vid Storkyro
164. Kajaneborg och kivekkäät
165. Stefan Lövings äventyr
166. Stora ofredens tider
167. Karl XII:s minne

Sjätte läsningen. Berättelser från Finlands nyare tid[redigera]

168. Nylands fred och frihetstiden
169. Arvid Horn
170. Slaget vid Villmanstrand
171. Nyttans tidevarv
172. Konung Gustav III
173. Anjalaförbundet
174. Striden vid Porrassalmi
175. Kunung Gustavs död
176. Gustav Mauritz Armfelt
177. Henrik Gabriel Porthan
178. Frans Mikael Franzén
180. Om 1808 års krig
181. Freden i Fredrikshamn
182. Fänrik Ståls sägner
183. Soldatgossen
184. Kejsar Alexander I och Borgå lantdag
185. Det återförenade Finland
186. Åbo brand
187. Universitets jubelfest 1840
188. Den vetenskapliga forskningen
189. Kejsar Nikiolai och kriget mot sjömakterna
190. Kejsar Alexander II och Helsingfors lantdag 1863
191. Om vårt lands grundlagar
192. Om landets städer och huvudstad
193. Om samhället och styrelsen
194. Om kommunikationerna
195. Framsteg i välstånd
196. Kyrkan och skolan
197. Skalder och konstnärer
198. Suonios bön
199. Hemkomsten från skolan
200. Psalm för fäderneslandet

Referens: Topelius, Zacharias 1876: Boken om Vårt Land: läsebok för de lägsta läroverken i Finland. G. W. Edlund, Helsingfors.