Boken om vårt land

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Boken om vårt land
av Zacharias Topelius
Kapitel 1  →
Ursprungligen publicerad 1875. På Wikipedia finns en artikel om Boken om vårt land..


Innehåll[redigera]

Första läsningen. Landet.[redigera]

 1. Morgonsång
 2. Hemmet
 3. Fäderneslandet
 4. Ditt land
 5. Konungens gåvor
 6. I farans stund
 7. Land och folk
 8. Vårt land och världen
 9. Sjömannens hemlängtan
 10. Vårt lands begynnelse
 11. Havsjungfrun
 12. Östersjön
 13. Ålandsvisa
 14. Finlands höjder och dalar
 15. Landskapen
 16. Lapplands fjäll
 17. Enare sjö
 18. Luppiovaara och Aavasaksa
 19. Uleå älv
 20. Kallan kari
 21. Storkyrå
 22. Kusten av Satakunta
 23. Liv på Åland
 24. Jordras i Uskela
 25. Kuustö ruiner
 26. Fyrbåken vid Hangö
 27. Pyynikki, Nokia fors och Kyröskoski
 28. Paikkari torp
 29. Finska ödemarker
 30. Päijännes vattendrag
 31. Saima
 32. Punkaharju
 33. Imatra
 34. En natur-revolution
 35. Ladoga
 36. Om Finlands klimat
 37. På blank is
 38. Sommarnattens klarhet
 39. Svanen
 40. Om att förutsäga väder
 41. Granitbrottet i Pytterlaks
 42. Ruskeala marmorbrott
 43. Finlands järn
 44. Lapplands guld
 45. Om växternas utbredning
 46. Skogen
 47. Skogselden
 48. Åker och äng
 49. En frostnatt
 50. Tålamod och försakelse
 51. Om ätbara svampar
 52. Om trädgårdar och kryddgårdar
 53. Vänner och fiender
 54. Den finska hästen
 55. Ladugården
 56. Finska vallvisor

Andra läsningen. Folket.[redigera]

 1. Om Mattias Castrén
 2. Om finska folkstammen
 3. Om bjarmerna
 4. Tschudiska folkvisor
 5. Om lapparna
 6. Lappens ren
 7. Lappska sagor
 8. Päiviösläkten
 9. Lappska folkvisor
 10. Lappgossens visa
 11. Om esterna
 12. Esternas Kalevipoeg
 13. Estniska folkvisor
 14. Om Finlands folk
 15. Matti
 16. Om finska språket
 17. Lippo och Tapio
 18. Räven och haren
 19. Folksägner om jättarna
 20. Möten med jättar
 21. Skämtsagor
 22. Finska folksången
 23. Finska folkvisor
 24. Finska ordspråk
 25. Finska gåtor
 26. Folktro och vidskepelse
 27. Om karelarna
 28. Savolaxarna
 29. Två runosmeder
 30. Om tavasterna
 31. Mästerskytten Mårten Kitunen
 32. Om Finlands svenska befolkningen
 33. Om svenska språket
 34. Skärdgårsbor i sydvästra Finland
 35. Nylänningarna
 36. Österbottningarna
 37. Ryssarna i Finand
 38. Om andra, som inflyttat till Finland

Tredje läsningen. Hednegudar och hjältesagor.[redigera]

 1. Om de hedniska finnarnas gudar
 2. Om Kalevala och Elias Lönnrot
 3. Världens skapelse
 4. Åkerbrukens begynnelse
 5. Eldens ursprung
 6. Järnets ursprung
 7. Väinömöinen och Joukahainen
 8. Väinömöinens första Pohjolafärd
 9. Ilmarinen smider Sampo
 10. Lemminkäinens äventyr
 11. Lemminkäinens ofärd
 12. Väinömöinen i Tuomela
 13. Ilmarinen vinner Pohjolas mö
 14. Sagan om Kullervo
 15. Striden om Sampo
 16. Väiömöinens sång
 17. Striden om ljusen
 18. Väinömöinen och Jesusbarnet

Fjärde läsningen. Berättelser från Finlands katolska tid.[redigera]

 1. Om stenålderns folk
 2. Om Finnarna under hedendomen
 3. Om svenskarna
 4. Om konung Erik den helige
 5. Första korståget till Finland
 6. Konung Erik och biskop Henrik
 7. Biskop Henriks död
 8. Om biskop Tomas
 9. Tavastland kristnas
 10. Karelen kristnas
 11. Om ryska rikets begynnelse
 12. Matts Kurk och birkkarlarna
 13. Huru ödemarkerna blevo bebyggda
 14. Om biskop Hemming
 15. Kalmarunionen
 16. Om biskop Magnus Tavast
 17. Om den katolska läran
 18. Om Åbo domkyrka
 19. Om Nådendals kloster
 20. Om de fyra stånden i Finland
 21. Om Viborgs smäll
 22. Om Kristian tyrann
 23. Om Gustav Vasa
 24. Junker Tomas och Erik Fleming
 25. Biskop Arvid Kurk

Femte läsningen. Berättelser från Finlands krigiska tid.[redigera]

 1. Om Luthers reformation
 2. Konung Gustavs styrelse
 3. Biskop Mikael Agricola
 4. Hertig Johan av Finland
 5. Konung Erik och finnarna
 6. Om Karin Månsdotter
 7. Pontus Delagardie och hans tid
 8. Klas Fleming och Klubbekriget
 9. Hertig Karl och Arvid Stålarm
 10. Om Johan Fleming
 11. Om Konung Karl IX
 12. Om Sigfrid Forsius
 13. Om konung Gustav Adolf
 14. Slaget vid Breitenfeld
 15. Finnarna vid Würtzburg
 16. Övergången av Lech
 17. Slaget vid Lützen
 18. Drottning Kristina
 19. Grevens tid och Åbo akademi
 20. Karl X Gustav och Arvid Wittenberg
 21. Konung Karl XI:s tid
 22. Stora hungersnöden
 23. Tolfte Karl och slaget vid Narva
 24. Vägen vig Pultava
 25. Viborgs fall
 26. Slaget vid Storkyro
 27. Kajaneborg och kivekkäät
 28. Stefan Lövings äventyr
 29. Stora ofredens tider
 30. Karl XII:s minne

Sjätte läsningen. Berättelser från Finlands nyare tid[redigera]

 1. Nylands fred och frihetstiden
 2. Arvid Horn
 3. Slaget vid Villmanstrand
 4. Nyttans tidevarv
 5. Konung Gustav III
 6. Anjalaförbundet
 7. Striden vid Porrassalmi
 8. Kunung Gustavs död
 9. Gustav Mauritz Armfelt
 10. Henrik Gabriel Porthan
 11. Frans Mikael Franzén
 12. Om 1808 års krig
 13. Freden i Fredrikshamn
 14. Fänrik Ståls sägner
 15. Soldatgossen
 16. Kejsar Alexander I och Borgå lantdag
 17. Det återförenade Finland
 18. Åbo brand
 19. Universitets jubelfest 1840
 20. Den vetenskapliga forskningen
 21. Kejsar Nikiolai och kriget mot sjömakterna
 22. Kejsar Alexander II och Helsingfors lantdag 1863
 23. Om vårt lands grundlagar
 24. Om landets städer och huvudstad
 25. Om samhället och styrelsen
 26. Om kommunikationerna
 27. Framsteg i välstånd
 28. Kyrkan och skolan
 29. Skalder och konstnärer
 30. Suonios bön
 31. Hemkomsten från skolan
 32. Psalm för fäderneslandet