Boken om vårt land/Kapitel 122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Boken om vårt land
av Zacharias Topelius

122. Karelen kristnas.


Birger Jarl tillhörde Folkungasläkten, och från honom härstammade en rad av konungar. Under deras tid var mycken tvedräkt och på sistone mycken ofärd i riket. Den starkaste konungen hette Magnus och kallades Ladulås, emedan han skyddade bondens egendom. Efter hans död blev äldsta sonen Birger konung. Men Birger var då endast 9 år gammal, och hans förmyndare Torkel Knutsson styrde riket. Denne var en rättvis och tapper riddare. Sverges rike stod under hans tid i välmakt, och han beslöt att underkuva de finska karelarna.

Dessa fria hedningar i östra Finland hade stått i förbund med ryssarna och ofredat sina grannar tavasterna med härjande krigståg. Men ryssarna ville göra karelarna skattskyldiga under sig och omvända dem till grekiska läran. Detta behagade lika litet karelarna, som det svenska väldet behagat tavasterna, och Torkel Knutsson beslöt att skilja de trätande vännerna åt.

Korstågens tid var redan förbi i den övriga världen, men de förra tågen till Finland voro i friskt minne. En stark här utrustades, många riddare antogo korstecknet, och år 1293 styrde en talrik svensk flotta österut till ka-

relarnas område. Här landsteg den svenska hären vid stranden av Viborgs havsvik och byggde på en ö, som avstänger det inre av viken, Viborgs slott. Det starka fästet står än i dag liksom Åbo och Tavastehus. Det har länge varit Finlands nyckel och förmur; det har tappert försvarats i många blodiga strider. Staden Viborg har uppstått under slottets beskydd och även varit omgiven av murar, så att slottet och staden tillsamman länge utgjorde landets starkaste fästning.

Liksom Tavastehus lagt ett band på tavasterna, så lade nu Viborg ett band på karelarna. Deras motstånd upphörde, och de antogo kristendomen. Folket döptes, utan att man gav sig tid med mycken undervisning, och karelarna höllo länge Väinämöinen i samma ära som jungfru Maria.

Nu var det mesta av Finland underlagt Sverges rike. Torkel Knutsson seglade om hösten tillbaka till Sverge, men återkom sju år därefter för att utvidga Sverges rike över Nevafloden till Ladogas kuster. Där mötte han ryssarna. Striden blev hård, svenskarna togo land och byggde ett fäste vid Neva. Detta fäste blev intaget av ryssarna, men Torkel Knutsson fick sedan ej tid att förnya sitt krigståg. Den tappra riddaren belönades av sin konung med otack och blev slutligen dömd till döden.

Ryssarna behöllo landskapet Ingermanland kring Nevafloden, och från denna tid hava svenskar och ryssar i mer än fem hundra år kämpat om Finlands besittning. Sverge har tagit Finland i tre bitar. Lång tid därefter segrade ryssarna och togo likaledes vårt land i tre bitar, den ena efter den andra.