Boken om vårt land: Morgonsång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  Innehåll
Morgonsång
av Zacharias Topelius

Kapitel 1.
Kapitel 2. Hemmet.  →


Vak upp kring hundramila stränder,
mitt sköna land mitt fosterland!
Vak upp, när dagens sol sig tänder
i morgonglans vid himlens rand!
Din långa vinternatt förgår,
ditt segerglada ljus uppstår.
Vak upp kring hundramila stränder,
mitt sköna land, mitt fosterland!

Uppvakna till den nya tiden
som blommig strand i morgonväkt,
ty dödens skugga är förliden,
och livets ljusa dag har bräckt!
Väx stort i ädla minnens skygd,
väx klart i tanke, högt i dygd!
Uppvakna till den nya tiden
som blommig strand i morgonväkt,

Avtorka dina gömda tårar,
som dagg förgår i morgonvind!
Låt grönska de förfrusna vårar,
låt blomma ros på bleknad kind!
Låt vecklas ut var duven knopp!
Drick hälsa, liv och mod och hopp!
Avtorka dina gömda tårar,
som dagg förgår i morgonvind!

Än ruvar dimman över kärren;
stå upp, driv nattens spöken ut,
och väpna dig med kraft av Herren
uti din grynings livsminut!
Omgjord dig med livets ord;
stå stark i Gud, min fosterjord!
Än ruvar dimman över kärren;
stå upp, driv nattens spöken ut,

Vak upp, mitt sköna land, mitt unga!
Vak upp, mitt hav, min insjö blå!
Hör, alla dina fåglar sjunga,
och alla dina böljor slå!
Vak upp vid glada vindars brus,
och bada fritt i morgonljus!
Vak upp, mitt sköna land, mitt unga!
Vak upp, mitt hav, min insjö blå!

Boken om vårt land av Zacharias Topelius

Första läsningen. Landet:
1. Morgonsång | 2. Hemmet | 3. Fäderneslandet | 4. Ditt land | 5. Konungens gåvor | 6. I farans stund | 7. Land och folk | 8. Vårt land och världen | 9. Sjömannens hemlängtan | 10. Vårt lands begynnelse | 11. Havsjungfrun | 12. Östersjön | 13. Ålandsvisa | 14. Finlands höjder och dalar | 15. Landskapen | 16. Lapplands fjäll | 17. Enare sjö | 18. Luppiovaara och Aavasaksa | 19. Uleå älv | 20. Kallan kari | 21. Storkyrå | 22. Kusten av Satakunta | 23. Liv på Åland | 24. Jordras i Uskela | 25. Kuustö ruiner | 26. Fyrbåken vid Hangö | 27. Pyynikki, Nokia fors och Kyröskoski | 28. Paikkari torp | 29. Finska ödemarker | 30. Päijännes vattendrag | 31. Saima | 32. Punkaharju | 33. Imatra | 34. En natur-revolution | 35. Ladoga | 36. Om Finlands klimat | 37. På blank is | 38. Sommarnattens klarhet | 39. Svanen | 40. Om att förutsäga väder | 41. Granitbrottet i Pytterlaks | 42. Ruskeala marmorbrott | 43. Finlands järn | 44. Lapplands guld | 45. Om växternas utbredning | 46. Skogen | 47. Skogselden | 48. Åker och äng | 49. En frostnatt | 50. Tålamod och försakelse | 51. Om ätbara svampar | 52. Om trädgårdar och kryddgårdar | 53. Vänner och fiender | 54. Den finska hästen | 55. Ladugården | 56. Finska vallvisor

Andra läsningen. Folket:
57. Om Mattias Castrén | 58. Om finska folkstammen | 59. Om bjarmerna | 60. Tschudiska folkvisor | 61. Om lapparna | 62. Lappens ren | 63. Lappska sagor | 64. Päiviösläkten | 65. Lappska folkvisor | 66. Lappgossens visa | 67. Om esterna | 68. Esternas Kalevipoeg | 69. Estniska folkvisor | 70. Om Finlands folk | 71. Matti | 72. Om finska språket | 73. Lippo och Tapio | 74. Räven och haren | 75. Folksägner om jättarna | 76. Möten med jättar | 77. Skämtsagor | 78. Finska folksången | 79. Finska folkvisor | 80. Finska ordspråk | 81. Finska gåtor | 82. Folktro och vidskepelse | 83. Om karelarna | 84. Savolaxarna | 85. Två runosmeder | 86. Om tavasterna | 87. Mästerskytten Mårten Kitunen | 88. Om Finlands svenska befolkningen | 89. Om svenska språket | 90. Skärdgårsbor i sydvästra Finland | 91. Nylänningarna | 92. Österbottningarna | 93. Ryssarna i Finand | 94. Om andra, som inflyttat till Finland

Tredje läsningen. Hednagudar och hjältesagor:
95. Om de hedniska finnarnas gudar | 96. Om Kalevala och Elias Lönnrot | 97. Världens skapelse | 98. Åkerbrukens begynnelse | 99. Eldens ursprung | 100. Järnets ursprung | 101. Väinömöinen och Joukahainen | 102. Väinömöinens första Pohjolafärd | 103. Ilmarinen smider Sampo | 104. Lemminkäinens äventyr | 105. Lemminkäinens ofärd | 106. Väinömöinen i Tuomela | 107. Ilmarinen vinner Pohjolas mö | 108. Sagan om Kullervo | 109. Striden om Sampo | 110. Väiömöinens sång | 111. Striden om ljusen | 112. Väinömöinen och Jesusbarnet

Fjärde läsningen. Berättelser från Finlands historiska tid:
113. Om stenålderns folk | 114. Om Finnarna under hedendomen | 115. Om svenskarna | 116. Om konung Erik den helige | 117. Första korståget till Finland | 118. Konung Erik och biskop Henrik | 119. Biskop Henriks död | 120. Om biskop Tomas | 121. Tavastland kristnas | 122. Karelen kristnas | 123. Om ryska rikets begynnelse | 124. Matts Kurk och birkkarlarna | 125. Huru ödemarkerna blevo bebyggda | 126. Om biskop Hemming | 127. Kalmarunionen | 128. Om biskop Magnus Tavast | 129. Om den katolska läran | 130. Om Åbo domkyrka | 131. Om Nådendals kloster | 132. Om de fyra stånden i Finland | 133. Om Viborgs smäll | 134. Om Kristian tyrann | 135. Om Gustav Vasa | 136. Junker Tomas och Erik Fleming | 137. Biskop Arvid Kurk

Femte läsningen. Berättelser från Finlands krigiska tid:
138. Om Luthers reformation | 139. Konung Gustavs styrelse | 140. Biskop Mikael Agricola | 141. Hertig Johan av Finland | 142. Konung Erik och finnarna | 143. Om Karin Månsdotter | 144. Pontus Delagardie och hans tid | 145. Klas Fleming och Klubbekriget | 146. Hertig Karl och Arvid Stålarm | 147. Om Johan Fleming | 148. Om Konung Karl IX | 149. Om Sigfrid Forsius | 150. Om konung Gustav Adolf | 151. Slaget vid Breitenfeld | 152. Finnarna vid Würtzburg | 153. Övergången av Lech | 154. Slaget vid Lützen | 155. Drottning Kristina | 156. Grevens tid och Åbo akademi | 157. Karl X Gustav och Arvid Wittenberg | 158. Konung Karl XI:s tid | 159. Stora hungersnöden | 160. Tolfte Karl och slaget vid Narva | 161. Vägen vid Pultava | 162. Viborgs fall | 163. Slaget vid Storkyro | 164. Kajaneborg och kivekkäät | 165. Stefan Lövings äventyr | 166. Stora ofredens tider | 167. Karl XII:s minne

Sjätte läsningen. Berättelser från Finlands nyare tid:
168. Nylands fred och frihetstiden | 169. Arvid Horn | 170. Slaget vid Villmanstrand | 171. Nyttans tidevarv | 172. Konung Gustav III | 173. Anjalaförbundet | 174. Striden vid Porrassalmi | 175. Kunung Gustavs död | 176. Gustav Mauritz Armfelt | 177. Henrik Gabriel Porthan | 178. Frans Mikael Franzén | 180. Om 1808 års krig | 181. Freden i Fredrikshamn | 182. Fänrik Ståls sägner | 183. Soldatgossen | 184. Kejsar Alexander I och Borgå lantdag | 185. Det återförenade Finland | 186. Åbo brand | 187. Universitets jubelfest 1840 | 188. Den vetenskapliga forskningen | 189. Kejsar Nikiolai och kriget mot sjömakterna | 190. Kejsar Alexander II och Helsingfors lantdag 1863 | 191. Om vårt lands grundlagar | 192. Om landets städer och huvudstad | 193. Om samhället och styrelsen | 194. Om kommunikationerna | 195. Framsteg i välstånd | 196. Kyrkan och skolan | 197. Skalder och konstnärer | 198. Suonios bön | 199. Hemkomsten från skolan | 200. Psalm för fäderneslandet