Index:Wallmark Forvaltningen 1809-1838.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wallmark Forvaltningen 1809-1838.djvu
Upphovsman Peter Adam Wallmark
Titel Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,
ifrån år 1809 till och med 1838
Utgivningsår 1839
Källa Djvu, scanned by Google
Bredd 2921
Sidor

titel - 003 004 005 006  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv  xv  xvi  xvii  xviii  xix  xx  xxi  xxii  xxiii  xxiv  xxv  xxvi  xxvii  xxviii  xxix  xxx  xxxi  xxxii  xxxiii  xxxiv  xxxv  xxxvi  xxxvii  xxxviii  xxxix  xl  xli  xlii  xliii  xliv  xlv  xlvi  xlvii  xlviii  xlix  l  li  lii  liii  liv  lv  lvi  lvii  lviii  lix  lx  lxi  lxii  lxiii  lxiv  lxv  lxvi  lxvii  lxviii  lxix - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 - - -

INNEHÅLL

Förord 3.
Register 1.
Till Rikets Ständer afgifna Berättelser, innehållande en fullständig redovisning för hvad som tilldragit sig i Rikets Styrelse
Berättelsen till 1809 års riksmöte 1.
Berättelsen till 1810 års riksmöte 35.
Berättelsen till 1812 års riksmöte 39.
Berättelsen till 1815 års riksmöte 50.
Berättelsen till 1817 och 1818 årens riksmöte 102.
Berättelsen till 1823 års riksdag 149.
Berättelsen till 1828 och 1829 årens riksdag 234.
Berättelsen till 1834 års riksdag 347.
Bilaga eller ett Tillägg: summariska Förteckningar öfver de Styrelse-åtgärder, som blifvit vidtagna
Styrelseåtgärder 1834 464.
Styrelseåtgärder 1835 477.
Styrelseåtgärder 1836 500.
Styrelseåtgärder 1837 514.
Styrelseåtgärder 1838 523.