Hoppa till innehållet

Index:Kontinentalsystemet.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Upphovsman Eli Heckscher
Titel Kontinentalsystemet
Utgivningsår 1918
Utgivare P. A. Norstedt & Söner
Källa djvu
Sidor

INNEHÅLL

Sid.

Handelspolitik — Sjöspärrning — Fastlandsspärrning — Ekonomiska idéer

I. Handelspolitik s. 6. Fransk-engelskt handelskrig s. 6. — Smuggling s. 8. — Licenser s. 9. — Eden-fördraget 1786 s. 10. — Det nya handelskriget 1793—99 s. 15.

II. Sjöspärrning s. 18. Merkantilistisk innebörd s. 19. — Kaperiernas uppgift s. 20. — Stephens vittnesbörd s. 22. — Angrepp på fientlig export, ej import s. 22. — Kolonialhandel s. 25. — Handel med fienden s. 25. — Englands åtgärder 1793—1802 s. 28. — Frankrikes åtgärder 1793—99 s. 30.

III. Fastlandsspärrning s. 33.

IV. Ekonomiska idéer med hänsyn till Englands ställning s. 39. Englands statsskuld s. 40. — Englands kreditsystem s. 42. Export och fastlandskrig s. 44. — Guldexport s. 48. — Ekonomiska rubbningar s. 49.

Berlin- och Milanodekreten 1806 och 1807 — Orders in Council 1807 — Förenta staternas själfblockad 1807—1812

Handelskriget före Berlindekretet 1799—1806 s. 51. Freden i Amiens 1802 s. 52. — Spärrningen 1803—06 s. 54. — Fransk tullpolitik s. 56.

Berlindekretet 21 nov. 1806 s. 59. Dekretets genomförande s. 64.

Englands motåtgärder s. 66. Den koloniala mellanhandeln s. 68. — Order in Council 7 jan. 1807 s. 75. — Orders in Council 11 nov.—18 dec. 1807 s. 79.

Kontinentalsystemets landvinningar 1807 s. 85. (Andra) Milanodekretet 17 dec. 1807 s. 86.

Förenta staternas politik 1806—1812 s. 87. — Embargolagen 22 dec. 1807 s. 89. — Bayonnedekretet 17 apr. 1808 s. 94. — Non-Intercourse Act 1 mars 1809 s. 94. — Handelsfrihet 1810—11 s. 96. — Rambouilletdekretet 23 mars 1810 s. 97. — Kontinentaldekretens »återkallelse» 1810 s. 97. — Orders’ in Council »återkallelse» 1812 s. 100. — Öfverblick s. 101.

Kontinentalsystemet i Europa 1808—1812 s. 103.

Smugglingen och korruptionen — Mutsystemet och fiskalismen

Behandlingen af de konfiskerade varorna s. 108.

Själfblockadens genomförande 1806—07 s. 111. Napoleons order dec. 1806 s. 112. — Resultat i slutet af 1807 s. 116.

Transmarina marknader 1808 s. 119. Den engelska spekulationen i Sydamerika s. 122.

Nya handelsvägar 1808. Helgoland s. 123. — Sverige s. 124.

Minskad vaksamhet 1809 s. 125. Spärrningen Rees-Bremen s. 127. — D’Ivernois’ epigram s. 129.

Smugglingen s. 130. Bourriennes anekdot s. 130. — Rists skildring s. 131. — Normalitet s. 133. — Kommersiell karaktär s. 134.

Korruptionen s. 135.

Fiskalismen s. 137. Prisdekretet 12 jan. 1810 s. 138. — Trianontariffen 5 aug. 1810 s. 140. — Fontainebleaudekretet 18 okt. 1810 s. 140. — Napoleons delaktighet i korruptionen s. 141.

Licenssystemet s. 142. England s. 142. — Falska skeppspapper s. 146. — Broughams skildring s. 147. — Frankrike s. 150. — Licensdekretet 25 juli 1810 s. 151. — Exportskyldighet s. 152. — Sjöfartsmonopol s. 153.

Trianon- och Fontainebleaupolitikens tillämpning 1810—12 s. 155. Tulldomstolar och militärkordong s. 156. — Konfiskationer s. 158. — Autodaféer s. 160.

Nya handelsvägar 1810—12 s. 161. Bachers framställning s. 162. — Östersjöhandeln s. 164. — Göteborg s. 166.

Den engelska krisen 1810—12 s. 167.

Kontinentalsystemets själfförstöring s. 174.

I. Olika typer af verkningar s. 179.

II. Frankrike s. 185. Lyxindustri s. 186. — Ylle- och linneindustri s. 187. — Bomullsindustri s. 188. — De grundläggande processerna s. 197. — Järnhandtering s. 198. — Kemisk industri s. 200. — Surrogat för kolonialvaror s. 202. — Betsockerindustri s. 204.

III. Det öfriga fastlandet s. 206. Fransk intressepolitik s. 206. — Sachsen s. 211. — Schweiz s. 215. — Berg s. 218. — Industrien i andra länder s. 222. — Råvaruländerna s. 222. — Mellanhandelsländerna s. 224. — Det allmänna läget på fastlandet s. 225.

IV. England s. 227. Exporthindrens begränsning s. 227. — Den industriella utvecklingens fart s. 230. — Exportrubbningarnas betydelse s. 232. — Importhindrens möjlighet s. 235. — Englands lifsmedelsimport s. 236. — Napoleons lifsmedelspolitik s. 239. — Understöd åt fastlandet s. 244. — Englands penningväsen s. 250. — Englands kreditsystem s. 255.Libris 31492