Index:Forn-Swenskan.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1
Upphovsman P. A. Munch
Titel Forn-Swenskans (Svænsku ok Gøzku) och Forn-Norskans (Norrænu) Språkbyggnad
jemte ett bihang om den äldsta runskriften
Utgivningsår 1849
Källa Djvu, scannad av NBDigital
Bredd 1480
Sidor
Libris 1677633

Innehåll.

Företal V.
Rättelser och Tillägg LI.
Inledning Sid. 1.
I. Ljudlära » 5.
II. Flexion » 33.
A. Om Flexion i allmänhet » — 
B. Verbalflexion » 34.
1) Stark » 35.
2) Swag » 42.
3) Personal- och Modalflexion » 46.
C. Nominalflexion » 54.
D. Pronominalflexion » 74.
E. Inflexibilia » 81.
III. Ordbildning » 83.
IV. De wigtigaste reglor ur Syntaxen » 95.
V. Verslära » 109.
Bihang, om Runorna » 121.
Alphabetiskt register » 143.

   § 24. Labialaspirationen v 23
   § 25. Gutturalaspirationen h 23
   § 26. Öfwergång af vocaler till consonanter 23
   § 27. i-ljudet 24
   § 31. Accent 26
   § 38. Orthographiska variationer 38