Index:Samlade dikter 1943.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Upphovsman Erik Axel Karlfeldt
Titel Samlade dikter
Utgivningsår 1943
Utgivare Wahlström & Widstrand
Källa djvu
Kommentar till verket Ett fåtal dikter av Karlfeldt publicerades först på 1930-talet och har pixlats i denna version.
Sidor

Vildmarks- och kärleksvisor (1895)

Fridolins visor och andra dikter (1898)

Fridolins lustgård och Dalmålningar på rim (1901)

Flora och Pomona (1906)

Flora och Bellona (1918)

Hösthorn (1927)

Efterskörd
Ur Tankar och tal (1932) och Karlfeldts ungdomsdiktning (1934)


INNEHÅLL
VILDMARKS- OCH KÄRLEKSVISOR
Fäderna 9
Sommarkarlen 10
Vårbild 11
Ung kärlek 12
Jägarlust 13
Åsen 15
Kilak 16
Mot våra 17
Obekanta 19
Vårbal 20
Den mörke jägaren 21
Sol och måne 23
Vild kärlek 24
Nybyggarliv 26
Flickan i Gränge 28
Midsommarvisor 29
Höstvisa 31
Hos häxan 33
Mossen 33
Budskapet 35
En vandringsdag 36
Blommande rönn 37
Fiskarvisa 38
Den misskände spelmannen 40
Fanjunkar Berg 41
De väntande 42
En herde- och namnsdagsvisa 43
Inom hässjorna 44
Serenad 45
Villgräset 46
Bekransa mig 46
Utbölingen 47
Den sköne Rosenblom 49
Majnattsröster 51
Drömd lycka 52
Ljung 53
Augustikväll 54
På älvbrinken 55
Lindelin 56
Avskedssång 57
Långt borta i världen 58
Nu lyser månen klar och kall 59
Ur hjärtats gåtbok 60
Sagan om Rosalind 61
Husvilla andar 62
Spelmansvisor 63
FRIDOLINS VISOR OCH ANDRA DIKTER
Ur en lantlig ungkarls visbok
Rimsmeden 67
Från beväringsåren 67
Göken 68
Håkan på heden 69
Vårsång 72
Ormvisa 73
Humlevisa 74
Ode till snickaren Krylbom 75
Stormnatt 76
I älgtiden 77
För vägens vind 78
Josep i skogen 80
Två stämmor 81
Lucia 82
I Krabban 83
Lejonets barn 84
Sång efter skördeanden 85
Pungmakarbo 86
Selinda och Leander 87
Kanske! 88
Irina 89
Du ler 90
Månhymn vid Lambertsmässan 91
Min guddotter 92
Jag lever allena 94
Cecilia Bölljas visbok
Till jungfru Cecilia Böllja 96
Herr Snakendal 97
Vårskymning 100
Intet är som väntanstider 101
Duvan och örnen 102
Blomstervisor 102
Vad skall man sjunga? 104
Från Folkare-stigar
Vårlåt 106
Maja hönstjuv 106
Dalmarsch 107
Hembygdens huldra 109
En envis dalkarls visa 111
Uppbrott 112
Liv och död
Jag är en sjungandes röst 114
Jorum 114
Barmhärtighetens tempel 116
En löskerkarl 118
En fader 118
Drömmen och livet 119
FRIDOLINS LUSTGÅRD
och
DALMÅLNINGAR PÅ RIM
Min sångmö är icke av Pinden 123
Fridolins lustgård
Lustgården 124
De tysta sångerna 125
I Juda städer 126
Höstens vår 128
Göjevisa 129
Den drömmande systern 130
Mikrokosmos 131
Fridolins dårskap 132
I kungalunden 133
Nya skott 137
Visa i enskogen 138
Nu öppnar nattglim sin krona 139
Längtan heter min arvedel 140
Dina ögon äro eldar 141
På värdshuset Kopparflöjeln 142
Om en tillbörlig vrede 143
En madrigal 144
Maj i Munga 146
Ett hjärta 147
Böljebyvals 147
Aspåkerspolska 149
Sång till säckpipa 149
Bulan 152
Fem farliga F 153
Äppelskörd 154
Svinaherden och greven med det goda ölsinnet 156
Kom i lunden 159
Sång till psaltare 160
Löskekarlarnes sång 161
Dalmålningar, utlagda på rim
Eden 164
Elie himmelsfärd 166
Jone havsfärd 168
Jungfru Maria 170
Majgreven 171
Tuna ting 173
Den rike ynglingen 177
Yttersta domen 182
FLORA OCH POMONA
Flora och Pomona
Tillägnan 195
Det förgångna 196
Värdshuset 198
Epistel till Sabbacus 201
Och solen löper i jungfrun 202
En hornlåt 204
I Lissabon där dansa de 205
Hästkarlar 207
Den blodiga sotarn 210
Nattyxne 210
Hjärtstilla 212
Lotus 213
Beckblomster 213
Häxorna 215
Höstskog 220
Lugnet 222
I passionsveckan 223
En jaktsyn 224
Stjärngossar 225
Åka på isen hala 226
Träslottet 228
I Jupiters stund 233
Ur årets sagor 235
Augustihymn 238
Ode till den höstlige Neptunus 239
Vinterhälsning 241
Tillfälligt
Vid sekelskiftet 243
I Mora 248
FLORA OCH BELLONA
Flora och Bellona 253
Blommornas kärlek 254
Fjällstorm 256
Mikael 257
Vintervila 258
Ny nord 259
Januarivår 261
Jordanden 262
Klagosång över en lantman 263
Härolden 266
Syriskan 268
Minnesång 269
Om våren 270
Helig lund 270
Kompankörer 272
En gammal man 275
Sång med positiv 276
Svarta Rudolf 278
Roslagen 279
Ölandslegend 280
Zephyrs serenad till Ölands solvända 283
Ölandsmelodier 284
Påsklegender 286
Sjukdom 289
Den flyende kungen 292
Fattigmansverser 292
Spinnerskan 298
I marsvind 299
Demagogisk söndag 301
Till en jordförvärvare 303
Till en proletär 305
Till en diakon 306
Till en sekreterare 307
Till en apotekare 309
Till Bellona 312
Poeten till sångmön 314
I Fridolins spår 316
Oxen i Sjöga 319
Svart jul 321
I mötets tempel 323
Tjugondedag 324
En pesthymn 325
Luthers hammare 326
Det röda korset 328
Testamente 331
Gratulation 333
Oktober 333
HÖSTHORN
Hösthorn 337
Inför freden 338
Vårskuggor 340
Stadens sångmö 344
Brusala 345
Slottstappning 346
Vandring 352
Sub luna 353
Korsmässa 354
De blindas dag 355
Aftonbön 357
Eriksgata 358
Den underbara kvarnen 360
Karl Johan 362
Kurbitsmålning 364
Fogden i Heidelberg 366
Låt brusa, barn, låt brusa 367
Den gråtande bruden 368
Gamle drängen 369
Ljusstöperskan 370
Väverskan 372
Kyrkosångarne 374
Den långa sommarn 376
Om till din bädd 377
En höstens kväll 378
Änklingen 378
Avskedet 379
Systrar i lustgården 380
Humlor 382
Kornknarr, sänghalm 384
Första minnet 386
Den sena lustgården 386
Höstens glädje 387
Den andra ungdomen 389
Plantering 390
En gammal rocksvarvare 392
Gammal ramsa 394
Ungdom 395
Höstpsalm 398
Vinterorgel 400
EFTERSKÖRD
I höststormen 405
Som en dröm 406
Fru Lena på Trojenborg 407
Ungsommar 409
Svenska spelen 410
Gammal jul 412
Dryckesåret 413
Vallfärd 418
En såningsman 418
Ett lejon 423
På en kyrkklocka 424
Psaltare och lyra 424